Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_10631A73_0148_4746_B11A_DCF0E87EA766;Hoveddiagram;;diagram;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_4E92ED02_D53B_43ba_AE83_63113DDD41EE;Realiseringer fra SOSI-del 1;;diagram;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_EF40FAA2_3982_4a79_9CCB_100B6A0D2056;Pakkerealisering;;diagram;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_240DF7CF_E0C3_4eab_8DA9_597950F46AD1;BefolkningPåRuter1kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;objekttype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_3F3BD013_707E_4715_9DC0_1C276B8C2CE2;BefolkningPåRuter5km;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter5km;objekttype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_4C304E03_F000_4e0d_AE6B_232CCD9A86E8;SSB_Ruter1km;"​Statistikker og årganger (rutestørrelse 1x1km) SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk (se Documents 2009/9). Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Her kan fast rutenett for offisiell statistikk lastes ned i ulike rutestørrelser. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum WGS 84 Rutenettstatistikken er lagt ut som kommaseparerte filer og kan knyttes til rutenett med ruter på 250x250m, 1 x 1 km og 5 x 5 km Følgende statistikker er knytta til 250x250m rutenett: Befolkningsstatistikk (POP) OBS! kun total populasjon Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI) Følgende statistikker er knytta til 1kmX1km og 5kmX5km rutenett: Virksomhetsstatistikk Befolkningsstatistikk (POP) Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI) Landbrukseiendommer (AGP) Jordbruk (AGH)";objekttype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_6C3C31AD_EF48_499c_A9D5_03E21481A164;SSB_Ruter5km;"​Statistikker og årganger (rutestørrelse 5x5km) SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk (se Documents 2009/9). Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Her kan fast rutenett for offisiell statistikk lastes ned i ulike rutestørrelser. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum WGS 84 Rutenettstatistikken er lagt ut som kommaseparerte filer og kan knyttes til rutenett med ruter på 250x250m, 1 x 1 km og 5 x 5 km Følgende statistikker er knytta til 250x250m rutenett: Befolkningsstatistikk (POP) OBS! kun total populasjon Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI) Følgende statistikker er knytta til 1kmX1km og 5kmX5km rutenett: Virksomhetsstatistikk Befolkningsstatistikk (POP) Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI) Landbrukseiendommer (AGP) Jordbruk (AGH)";objekttype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_75917D04_1A82_4a9e_8EB1_754DBB997442;BefolkningPåRuter250mGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;objekttype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_764778CD_451E_4bbb_B966_C20BC8F9CEEB;SSB_Ruter250m;"Statistikker og årganger (rutestørrelse 250mx250m) SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk (se Documents 2009/9). Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Her kan fast rutenett for offisiell statistikk lastes ned i ulike rutestørrelser. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum WGS 84 Rutenettstatistikken er lagt ut som kommaseparerte filer og kan knyttes til rutenett med ruter på 250x250m, 1 x 1 km og 5 x 5 km Følgende statistikker er knytta til 250x250m rutenett: Befolkningsstatistikk (POP) OBS! kun total populasjon Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI) Følgende statistikker er knytta til 1kmX1km og 5kmX5km rutenett: Virksomhetsstatistikk Befolkningsstatistikk (POP) Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI) Landbrukseiendommer (AGP) Jordbruk (AGH)";objekttype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_82E1B591_2437_401c_ADCF_65682F71F573;BefolkningPåRuter250m;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter250m;objekttype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_998773C6_00FA_4a65_A1D5_70DE50CA0573;BefolkningPåRuter1km;Objekttypen viser Befolkningsstatistikk fordelt på Ruter1km;objekttype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_AA80148F_10F7_4efd_BF30_3FE49C53F4BA;BefolkningPåRuter5kmGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;objekttype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_E9366A99_99BE_4f67_A970_8D7E1D7CCAD5;BefolkningPåRuterGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_D060480F_2DC9_4a69_96BB_96E8DA78FC3E;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett EAID_240DF7CF_E0C3_4eab_8DA9_597950F46AD1;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter1kmGrense EAID_3F3BD013_707E_4715_9DC0_1C276B8C2CE2;popTot;Antall personer totalt innen et område.;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter5km EAID_3F3BD013_707E_4715_9DC0_1C276B8C2CE2;popMal;Antall menn;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter5km EAID_3F3BD013_707E_4715_9DC0_1C276B8C2CE2;popFem;Antall kvinner;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter5km EAID_3F3BD013_707E_4715_9DC0_1C276B8C2CE2;popAve;Gjennomsnittalder;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter5km EAID_3F3BD013_707E_4715_9DC0_1C276B8C2CE2;statistikkÅr;angivelse av årstallsversjon for statistikken;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter5km EAID_4C304E03_F000_4e0d_AE6B_232CCD9A86E8;område;objektets utstrekning;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter1km EAID_4C304E03_F000_4e0d_AE6B_232CCD9A86E8;ssbid1000M;Id for ruta i SSBs 1Km-rutenett. Iden er sammenslått verdier for Xccor og Ycoor for nedre venstr hjørne for ruta, i UTM33;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter1km EAID_4C304E03_F000_4e0d_AE6B_232CCD9A86E8;rsize;rutestørrelse i kvadratmeter;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter1km EAID_4C304E03_F000_4e0d_AE6B_232CCD9A86E8;col;Kolonnenr i det totale 1KM-rutenettett;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter1km EAID_4C304E03_F000_4e0d_AE6B_232CCD9A86E8;row;Radnr i det totale 1KM-rutenettett;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter1km EAID_4C304E03_F000_4e0d_AE6B_232CCD9A86E8;xcoor;Xcoor for nedre venstre hjørne for ruta i UTM33;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter1km EAID_4C304E03_F000_4e0d_AE6B_232CCD9A86E8;ycoor;Ycoor for nedre venstre hjørne for ruta i UTM33;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter1km EAID_6C3C31AD_EF48_499c_A9D5_03E21481A164;område;objektets utstrekning;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter5km EAID_6C3C31AD_EF48_499c_A9D5_03E21481A164;ssbid5000M;Id for ruta i SSBs 5Km-rutenett. Iden er sammenslått verdier for Xccor og Ycoor for nedre venstr hjørne for ruta, i UTM33;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter5km EAID_6C3C31AD_EF48_499c_A9D5_03E21481A164;rsize;rutestørrelse i kvadratmeter;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter5km EAID_6C3C31AD_EF48_499c_A9D5_03E21481A164;col;Kolonnenr i det totale 5KM-rutenettett;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter5km EAID_6C3C31AD_EF48_499c_A9D5_03E21481A164;row;Radnr i det totale 5KM-rutenettett;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter5km EAID_6C3C31AD_EF48_499c_A9D5_03E21481A164;xcoor;Xcoor for nedre venstre hjørne for ruta i UTM33;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter5km EAID_6C3C31AD_EF48_499c_A9D5_03E21481A164;ycoor;Ycoor for nedre venstre hjørne for ruta i UTM33;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter5km EAID_75917D04_1A82_4a9e_8EB1_754DBB997442;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter250mGrense EAID_764778CD_451E_4bbb_B966_C20BC8F9CEEB;område;objektets utstrekning;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter250m EAID_764778CD_451E_4bbb_B966_C20BC8F9CEEB;ssbid250m;Id for ruta i SSBs 250m-rutenett. Iden er sammenslått verdier for Xccor og Ycoor for nedre venstr hjørne for ruta, i UTM33;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter250m EAID_764778CD_451E_4bbb_B966_C20BC8F9CEEB;rsize;rutestørrelse i kvadratmeter;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter250m EAID_764778CD_451E_4bbb_B966_C20BC8F9CEEB;col;Kolonnenr i det totale 250M-rutenettett;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter250m EAID_764778CD_451E_4bbb_B966_C20BC8F9CEEB;row;Radnr i det totale 250M-rutenettett;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter250m EAID_764778CD_451E_4bbb_B966_C20BC8F9CEEB;xcoor;Xcoor for nedre venstre hjørne for ruta i UTM33;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter250m EAID_764778CD_451E_4bbb_B966_C20BC8F9CEEB;ycoor;Ycoor for nedre venstre hjørne for ruta i UTM33;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\SSB_Ruter250m EAID_82E1B591_2437_401c_ADCF_65682F71F573;popTot;Antall personer totalt innen et område.;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter250m EAID_82E1B591_2437_401c_ADCF_65682F71F573;statistikkÅr;angivelse av årstallsversjon for statistikken;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter250m EAID_998773C6_00FA_4a65_A1D5_70DE50CA0573;popTot;Antall personer totalt innen et område.;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter1km EAID_998773C6_00FA_4a65_A1D5_70DE50CA0573;popAve;Gjennomsnittalder;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter1km EAID_998773C6_00FA_4a65_A1D5_70DE50CA0573;popFem;Antall kvinner;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter1km EAID_998773C6_00FA_4a65_A1D5_70DE50CA0573;popMal;Antall menn;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter1km EAID_998773C6_00FA_4a65_A1D5_70DE50CA0573;statistikkÅr;angivelse av årstallsversjon for statistikken;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter1km EAID_AA80148F_10F7_4efd_BF30_3FE49C53F4BA;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuter5kmGrense EAID_D060480F_2DC9_4a69_96BB_96E8DA78FC3E;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\Identifikasjon EAID_D060480F_2DC9_4a69_96BB_96E8DA78FC3E;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\Identifikasjon EAID_D060480F_2DC9_4a69_96BB_96E8DA78FC3E;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\Identifikasjon EAID_E9366A99_99BE_4f67_A970_8D7E1D7CCAD5;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuterGenEgenskaper EAID_E9366A99_99BE_4f67_A970_8D7E1D7CCAD5;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuterGenEgenskaper EAID_E9366A99_99BE_4f67_A970_8D7E1D7CCAD5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuterGenEgenskaper EAID_E9366A99_99BE_4f67_A970_8D7E1D7CCAD5;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20171201;Erstattet;Befolkning på rutenett;SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett\BefolkningPåRuterGenEgenskaper