Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_D44031AF_2D10_49e4_872C_32B83F67C741;FKB-Vann-5.0.1;Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 5.0 baserer seg på de generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0. ;produktspesifikasjon;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAPK_65902ED9_5A73_43c1_A703_B8C553DDAB36;FKB-Vann-5.1;Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 5.1 baserer seg på de generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0. ;produktspesifikasjon;5.1;Gyldig;Utkast-FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAPK_9D5C1C6F_F898_46e6_B15B_9F0832D19964;FKB-Vann-5.0;Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 5.0 baserer seg på de generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0. ;produktspesifikasjon;5.0;Gyldig;FKB-Vann-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0 EAPK_8BCD68A6_AB11_4eb5_B4D3_86FCC30CFE54;FKB-Vann;Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 4.6 baserer seg på generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0. ;produktspesifikasjon;4.6;Foreslått;FKB-Vann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann EAPK_3267582E_7364_4bf4_8AF5_1646557F8254;FKB-Vann;Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 4.6 baserer seg på generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0. ;produktspesifikasjon;4.61;Foreslått;FKB-Vann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann EAPK_61298F12_2D9C_4af1_80DF_FF74D29FF9BB;Fotogrammetrisk-FKB-Vann-5.0;;pakke;1.0;;Fotogrammetrisk-FKB-Vann-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\Fotogrammetrisk-FKB-Vann-5.0