Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_EF8E6E1B_4209_4e5d_AEA7_3B4A896E0080;Kodelister;;pakke;1.0;Erstattet;Kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Kodelister EAID_95067081_2AFF_48bc_BF3E_6B8C133DDF41;Modellen;;diagram;20151210;Erstattet;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger EAID_2A4FBEDE_8815_464d_BB7C_B5307D9B063D;Kodelister;;diagram;20151210;Erstattet;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger EAID_CDA94430_2E2D_45ff_8A2B_036FEBE36A0B;Dyrebesetninger;dyrebesetninger;objekttype;20151210;Erstattet;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger EAID_C24F0CA9_CC2C_4274_89D2_5D8BE14255ED;Aktivitetstype;Type dyrebesetning;kodeliste;20151210;Erstattet;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger EAID_CDA94430_2E2D_45ff_8A2B_036FEBE36A0B;posisjon;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20151210;Erstattet;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Dyrebesetninger EAID_CDA94430_2E2D_45ff_8A2B_036FEBE36A0B;produsentnummer;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20151210;Erstattet;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Dyrebesetninger EAID_CDA94430_2E2D_45ff_8A2B_036FEBE36A0B;aktivitet;angir type besetning med hensyn til dyreart ;egenskap;20151210;Erstattet;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Dyrebesetninger EAID_CDA94430_2E2D_45ff_8A2B_036FEBE36A0B;antall;antall individer i besetningen;egenskap;20151210;Erstattet;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Dyrebesetninger EAID_CDA94430_2E2D_45ff_8A2B_036FEBE36A0B;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20151210;Erstattet;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger\Dyrebesetninger