Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_E4D4C345_44A5_4bdc_866F_44B4B4036092;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\Generelle elementer EAPK_43FC9BFB_BA1A_43ae_82C4_B50FA082BF35;BruerOgTuneller;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller;pakke;5.0.2;Gyldig;BruerOgTuneller;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BruerOgTuneller EAPK_490F51F4_C419_4e54_9A47_58B94F1FF3E3;BygningsmessigeAnlegg;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg;pakke;5.0.2;Gyldig;BygningsmessigeAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BygningsmessigeAnlegg EAPK_9909CD7A_D3FA_4ce2_B962_E8FC85BBC81C;MurerOgGjerder;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Murer og gjerder;pakke;5.0.2;Gyldig;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\MurerOgGjerder EAPK_C90F34EA_28DB_4765_A713_25C902C70F19;TekniskeAnleggKulturLek;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggKulturLekMm;pakke;5.0.2;Gyldig;TekniskeAnleggKulturLek;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\TekniskeAnleggKulturLek EAPK_FC995E4C_4A72_4fab_A9E5_B366E258F749;TekniskeAnleggVannVassdragKyst;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggVannVassdragKyst;pakke;5.0.2;Gyldig;TekniskeAnleggVannVassdragKyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\TekniskeAnleggVannVassdragKyst EAID_5E174A24_F698_463f_9641_E99245976657;Pakkerealisering;;diagram;5.0.2;Gyldig;FKB-BygnAnlegg-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2 EAID_CAF489E3_ACC6_4036_828F_8496A9A6754D;Oversiktsdiagram FKB-BygnAnlegg;;diagram;5.0.2;Gyldig;FKB-BygnAnlegg-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2