Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_D54C06CF_4BD3_4a38_8C87_03B420BD388A;Havner;;pakke;4.5;Utkast;Havner;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Havner EAPK_873667C9_0EB1_47dc_B805_292591616314;Lykter og merker;;pakke;4.5;Utkast;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Lykter og merker EAPK_5BCD30F0_B517_43d0_8577_4E27125289D4;Maritim informasjon;;pakke;4.5;Utkast;Maritim informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Maritim informasjon EAPK_17BF5BCA_2AC0_4607_95D6_B40BAA11056A;Militær informasjon;;pakke;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Militær informasjon EAPK_54B14942_1F8C_44bd_A196_1A71330159D5;Topografi;;pakke;4.5;Utkast;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Topografi EAPK_8DA33DF2_F04E_4556_BA18_37D0A743A795;Trafikkseparasjonssystem;;pakke;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem EAID_5C633FB2_6268_4110_A26C_D74CFC8D45F1;Hovedmodell;;diagram;4.5;Utkast;KystogSjø-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5 EAID_5A53FC6D_BE72_46b0_9457_5BD26D8D32B2;Kodelister;;diagram;4.5;Utkast;KystogSjø-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5