Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_C889B61E_8D41_41de_A35D_8E29B37042A7;Rekkverksende;;diagram;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverkFagmodellRekkverk EAID_9D337190_5408_4e78_BD79_2EF389544822;RekkverksendeElement;;objekttype;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende EAID_5360C12F_6B55_4d15_9FB7_45631437B5B0;Energiabsorpsjon;;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende EAID_A13DCC17_7B8E_4f9e_A965_C94AB7C24E5C;SikkerhetsklasseType;;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende EAID_E94822B1_5F28_4f56_980A_63DF4ADBAB4B;TypeRekkverksende;Angir hvilken type rekkverksavslutning/overgangselemet det er tale om;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende EAID_F1EC57A8_14DB_49f5_AFCA_ADB747D9BBCF;ProduktnavnTypegodkjenningRekkverksende;Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverksender godkjent av Statens vegvesen. Se http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt. Aktuelt for ettergivende rekkverksender.;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende EAID_9D337190_5408_4e78_BD79_2EF389544822;type;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende\RekkverksendeElement EAID_9D337190_5408_4e78_BD79_2EF389544822;etableringsår;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende\RekkverksendeElement EAID_9D337190_5408_4e78_BD79_2EF389544822;sikkerhetsklasse;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende\RekkverksendeElement EAID_9D337190_5408_4e78_BD79_2EF389544822;energiabsorpsjon;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende\RekkverksendeElement EAID_9D337190_5408_4e78_BD79_2EF389544822;bevegelsesklasse;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende\RekkverksendeElement EAID_9D337190_5408_4e78_BD79_2EF389544822;skaderisiko;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende\RekkverksendeElement EAID_9D337190_5408_4e78_BD79_2EF389544822;produktnavnTypegodkjenning;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende\RekkverksendeElement EAID_9D337190_5408_4e78_BD79_2EF389544822;utbøyningsklasse;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende\RekkverksendeElement