Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_754C0977_182A_419f_8FB9_45B6E7484E45;INSPIRE Dataspesifikasjoner;;pakke;1.0;;INSPIRE Dataspesifikasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\INSPIRE Dataspesifikasjoner EAPK_4A0F4FCE_BC6E_4f7f_974E_58D4125A87DC;Stedsnavn;spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR2;produktspesifikasjon;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAPK_A560CC55_7946_4392_BC85_F82F507C5177;Stedsnavn for vanlig bruk;spesifikasjonen omfatter de vanlig brukte stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR2;produktspesifikasjon;20181115;Gyldig;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAPK_FDF80BA0_EAC4_47bb_8BA1_715A9CC6524D;Stedsnavn for vanlig bruk;spesifikasjonen omfatter de vanlig brukte stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR2;produktspesifikasjon;20231001;Utkast;Stedsnavn for vanlig bruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn for vanlig bruk EAPK_3D98F510_1479_4817_A28B_4D2440EE03F1;Stedsnavn;spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR2;produktspesifikasjon;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_5AF53DA3_BF42_4c04_9ABD_D4DBDEA6C5B5;Pakkearkitektur for stedsnavn;;diagram;1.0;;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn