Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_A642EF3B_0300_40c1_8FD4_07E00D734B0A;Main;;diagram;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAID_EC298F43_F723_49c2_B8CA_853D01A379AE;Kodelister;;diagram;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAID_51A848A8_16BF_4516_AC8F_F05DF963D44A;FysiskObjekt;;objekttype;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;Navneenhet;den grunnleggende informasjonstypen i SSR er navneenheten Merknad: En navneenhet er knyttet til kun ett navneobjekt (geografisk objekt) som angis med kun en NAVNTYPE kode. Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet Eksempel: Glomma og Glåma, når de står til samme navneobjekt som har samme utstrekning, samme navneenhet, men med to forskjellige skrivemåter.;objekttype;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;SSRForekomst;ulike forekomster av samme skrivemåte som viser hvor/i hvilke sammenhenger navnet brukes Eksempel: En forekomst kan være på et kart, på et vegskilt, i offentlig register (GAB), eller navnet kan foreløpig ikke være tatt i bruk (= produkt 'uspesifisert');objekttype;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;Skrivemåte;ulike skrivemåter av navneenheten, ikke forskjellige navn;objekttype;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAID_3B8743C7_D3C8_4e30_8A08_37F56DEE61EB;StedsnavnTypestatus;type status;kodeliste;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAID_3E60BA7D_DDCD_43c0_B898_567F3167A37E;Navnetype;navnetype er en underinndeling av TEMA-koden, brukt for mer detaljert koding. Denne forteller hva slags begrep navneheten står til Merknad: Kun typer som er beskrevet i tabellen kan benyttes. Listen er delt inn i hovedgrupper og undergrupper.;kodeliste;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAID_7337282C_E786_41eb_BD96_336EFDB045D2;Språk;språk;kodeliste;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAID_8B5B10E7_9F56_4b08_B791_F4491E886080;StedsnavnSkrivemåtestatus;skrivemåtestatus;kodeliste;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAID_51A848A8_16BF_4516_AC8F_F05DF963D44A;objId;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\FysiskObjekt EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;objId;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;ssrId;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;navnetype;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;stedsnavn;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;kommunenummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;sognnummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;språk;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;stedsnavnTypestus;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;stedsnavnVedtaksmyndighet;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;matrikkelnummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;gatenummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Navneenhet EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;ssrId;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\SSRForekomst EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;navnetype;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\SSRForekomst EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;stedsnavn;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\SSRForekomst EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\SSRForekomst EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;kommunenummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\SSRForekomst EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;sognnummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\SSRForekomst EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;stedsnavnRegistreringsdato;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\SSRForekomst EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;produkt;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\SSRForekomst EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;kartbladindeks;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\SSRForekomst EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;ssrId;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;navnetype;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;stedsnavn;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;kommunenummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;sognnummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;stedsnavnTypestatus;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;stedsnavnSkrivemåtestatus;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;statusdato;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;stedsnavnRegistreringsdato;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;stedsnavnkilde;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;stedsnavnmerknad;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;årstall;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;arkivsaksnummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;arkivløpenummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;matrikkelnummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;gatenummer;;egenskap;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0\Skrivemåte