Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_436C9DD9_6AD7_4221_864A_78983D8F6C0B;Aapen;;pakke;1.0;Ukjent;Aapen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering\Aapen EAPK_22D2DE99_3E91_4760_9F70_361EA3D01D79;Lukket;;pakke;1.0;Ukjent;Lukket;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering\Lukket EAPK_A8E7CE03_8F5F_4020_B816_4C28C7C84C26;Rensetiltak;;pakke;1.0;Ukjent;Rensetiltak;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering\Rensetiltak EAID_51B83984_E9B2_4253_A33B_FABCC13A5AF0;VannHaandtering;;diagram;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervannFagmodellOvervann EAID_F0908503_0F5B_4869_A824_F06615DF2C0B;VannHaandteringElement;;objekttype;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering EAID_3C8FF921_12B8_4c33_9E98_C3DEADB30542;VannHaandteringRetning;;kodeliste;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering EAID_F0908503_0F5B_4869_A824_F06615DF2C0B;dybde;;egenskap;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering\VannHaandteringElement EAID_F0908503_0F5B_4869_A824_F06615DF2C0B;lengde;;egenskap;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering\VannHaandteringElement EAID_F0908503_0F5B_4869_A824_F06615DF2C0B;retning;;egenskap;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering\VannHaandteringElement EAID_F0908503_0F5B_4869_A824_F06615DF2C0B;normalVannstand;;egenskap;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering\VannHaandteringElement EAID_F0908503_0F5B_4869_A824_F06615DF2C0B;lavesteVannstand;;egenskap;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering\VannHaandteringElement EAID_F0908503_0F5B_4869_A824_F06615DF2C0B;høyesteVannstand;;egenskap;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering\VannHaandteringElement EAID_F0908503_0F5B_4869_A824_F06615DF2C0B;brede;;egenskap;1.0;Ukjent;VannHaandtering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann\VannHaandtering\VannHaandteringElement