Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_7EA241DC_757A_4375_BC5D_057B00A83545;Fotogrammetrisk registreringsinstruks;;pakke;1.0;;Fotogrammetrisk registreringsinstruks;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\Fotogrammetrisk-FKB-Vann-5.0\Fotogrammetrisk registreringsinstruks EAPK_3758978C_5706_4dfa_9786_54B7CD04F468;FKB-Vann-5.0;Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 5.0 baserer seg på de generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0. ;produktspesifikasjon;5.0;utkast;FKB-Vann-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\Fotogrammetrisk-FKB-Vann-5.0\FKB-Vann-5.0