Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_FAF371DA_C6D6_4133_8F1E_9402C3CE722B;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Generelle elementer EAPK_8BCBB185_B2EB_4de5_8D9C_995A928AD98E;Driftsområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Driftsområder;pakke;5.0.2;Gyldig;Driftsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Driftsområder EAPK_C149AE23_CFF2_4979_8F66_CA7BAA4D5D51;Fritidsområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Fritidsområder;pakke;5.0.2;Gyldig;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Fritidsområder EAPK_EE87FB8F_3D69_4ec9_98BE_87AFA9866186;Kulturområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Kulturområder;pakke;5.0.2;Gyldig;Kulturområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Kulturområder EAID_5B285D10_3345_4a74_AB83_CA35088536DB;Oversiktsdiagram;;diagram;5.0.2;Gyldig;FKB-Arealbruk-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2 EAID_E0B10821_F94A_4bba_BEE6_42515A182E56;Pakkerealisering;;diagram;5.0.2;Gyldig;FKB-Arealbruk-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2