Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_3E78B4AD_16E9_417d_8A31_8D480CDA30FE;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Generelle elementer EAPK_1A8469F1_AB4A_4133_B3E6_DA5CA63EBC72;Flateobjekter;Pakke som inneholder de fire flateobjektene benyttet i FKB-Veg 5.0;pakke;1.0;Gyldig;Flateobjekter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Flateobjekter EAPK_54799892_343A_4f76_9911_10C37638B36A;Flateavgrensninger;Pakke som inneholder de fire kurveobjektene som brukes til flateavgrensning i FKB-Veg 5.0 ;pakke;1.0;Gyldig;Flateavgrensninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Flateavgrensninger EAPK_39E70BD0_6085_48c1_9FC8_4E75D0C1F28F;Andre objekter;Pakke som inneholder øvrige objekter som benyttes i FKB-Veg 5.0 ;pakke;1.0;Gyldig;Andre objekter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Andre objekter EAPK_EDFC8302_F084_4b3b_B85A_A1B25A75735F;Datatyper og kodelister;Inneholder datatyper og kodelister benyttet i FKB-Veg 5.0;pakke;1.0;Gyldig;Datatyper og kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1\Datatyper og kodelister EAID_A4D97B1B_444B_4d6e_ADFB_90EAF970F4D7;Pakkerealisering;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Veg-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1 EAID_C7A864FE_070E_4cd9_9BC5_F2DF6DC95C8F;Realisering av objekttyper;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Veg-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1 EAID_3C4283B6_DB44_442a_83CA_63791FDBFCDC;Oversiktsdiagram FKB-Veg 5.0;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Veg-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1