Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_5FD37D4D_4C23_45e8_AE7D_E1756B2433CD;Hoveddiagram Mareano referansestasjoner;;diagram;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner EAID_C79917BD_D849_4923_8050_A16572004D97;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner EAID_DC349CE5_0D10_49a1_A970_8D3D9AD0CE16;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner EAID_9CA27F5D_210C_44dd_904F_6EA135BFCDBF;Pakkerealisering Mareano referansestasjoner;;diagram;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner EAID_0225BB1C_ADCD_4bde_A4A8_934890CCCEA8;GenerelleEgenskaperStasjoner;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;Referansestasjon;Mareanostasjon for måling av kjemisk forurensning;objekttype;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner EAID_C6CC5B1E_BC32_4e49_A5DD_42817DAB9C54;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner EAID_E0047E46_D11A_4c63_A889_7A4A2495326F;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner EAID_5761E7C7_8BD1_4f2e_9C89_B1053295FDB0;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner EAID_0225BB1C_ADCD_4bde_A4A8_934890CCCEA8;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_0225BB1C_ADCD_4bde_A4A8_934890CCCEA8;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_0225BB1C_ADCD_4bde_A4A8_934890CCCEA8;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_0225BB1C_ADCD_4bde_A4A8_934890CCCEA8;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;bomtrålAntall;antall prøver som er samlet inn med bomtrål. -- Definition -- Number of samples collected by the use of beamtrawl.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;boxcorerAntall;antall prøver som er samlet inn med boxcorer. -- Definition -- Number of samples collected by the use of boxcorer.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. -- Definition -- Bottomdepth where the sample is taken.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;bunnprøverAntall;antall bunnprøver samlet inn totalt. -- Definition -- Number of bottom measurements collected in total.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;bunnprøveÅr;prøvetakingsÅr. -- Definition -- Year of sample.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;ctdAntall;antall ctd-målinger som er utført. -- Definition -- Number of ctd measurements. ;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;grabbAntall;antall prøver som er samlet inn med grab. -- Definition -- Number of samples collected by the use of grab.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;kommentar;kommentar om opptaket -- Definition -- Further information about the recording;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;lengdegrad;lengdegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Longitude where the sample was taken.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;lokasjon;lokasjon der opptaket ble tatt. -- Definition -- Location where the recording was made.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;multicorerAntall;antall prøver som er samlet inn med multicorer (tar 6 prøver i gangen, regnes som 1 prøvetagning). -- Definition -- Number of samples collected by the use of multicorer (six samples are taken in one operation and counts as one sample).;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists ;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;prøverTotalt;totalt antall prøver -- Definition -- Total number of samples ;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. -- Definition -- Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;sledeAntall;antall prøver som er samlet inn med slede. -- Definition -- Number of samples collected by the use of sledge.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;stasjonsType;type stasjon: Videostasjon, Videostasjon + Bunnprøver eller Annet. -- Definition -- type of station: Videostasjon (videostation), Videostasjon + Bunnprøver (videostation and bottom sample) or Annet (other).;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;stasjonsTypeKode;kode for type av stasjon: Type=1 = Videostasjon. Type 2 = Videostasjon + Bunnprøver. Type 3 = Annet. -- Definition -- code for type of station: Type=1 = Videostasjon (videostation). Type 2 = Videostasjon + Bunnprøver (videostation and bottom sample). Type 3 = Annet (other). ;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;toktNummerBunnprøver;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. -- Definition -- Cruise number at IMR.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;toktNummerVideo;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. -- Definition -- Cruise number at IMR.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;videoOpptakAntall;antall videoopptak ved stasjonen. -- Definition -- Number of recordings made at the station.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_6F535BEE_57B0_473a_A24C_FCAEED2B5EF8;videoÅr;opptaksÅr. -- Definition -- Year of recording.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Referansestasjon EAID_C6CC5B1E_BC32_4e49_A5DD_42817DAB9C54;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Identifikasjon EAID_C6CC5B1E_BC32_4e49_A5DD_42817DAB9C54;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Identifikasjon EAID_C6CC5B1E_BC32_4e49_A5DD_42817DAB9C54;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Identifikasjon EAID_E0047E46_D11A_4c63_A889_7A4A2495326F;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner\Posisjonskvalitet