Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_C6F01E30_30AD_444e_B966_84C149D938D7;Fjellrom Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom EAID_5C421DF8_2A44_4a09_B95D_080D992111DC;Fjellrom Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom EAID_71CE1F3F_85FE_477c_8912_C941E1AF7341;Fjellrom Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;Bergrom;Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.;objekttype;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom EAID_566A09DB_32D1_42aa_9167_39EC24D900BE;VedlikeholdsansvarligBergrom;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom EAID_641830A4_9352_4714_AA62_803D55BA73F8;EierBergrom;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom EAID_A678EA3B_7616_4af0_B825_81E688C909DD;BruksområdeBergrom;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;kodeliste;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;egenskap;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;egenskap;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom