Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D3E7F250_FB15_4916_99C0_C0974A22516C;Skiltportal Tillatte verdier;;diagram;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_D644D23B_CA2B_48fd_8A25_9A9047A305AE;Skiltportal Assosiasjoner;;diagram;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_E48B4886_D21C_4487_AA38_94B5036561CA;Skiltportal Betingelser;;diagram;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_F6FEA901_1D95_4252_8E2B_F133B26C3362;Skiltportal;Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene;objekttype;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal EAID_C55A6878_7FFE_4f20_9749_3F97350BC441;TypeSkiltportal;Angir hvilken type vegobjektet er av;kodeliste;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal EAID_FF05584F_86A7_4cf3_8909_38F1E7F17210;OppsettingsutstyrSkiltportal;Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet;kodeliste;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal EAID_F6FEA901_1D95_4252_8E2B_F133B26C3362;oppsettingsutstyr;Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet;egenskap;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal\Skiltportal EAID_F6FEA901_1D95_4252_8E2B_F133B26C3362;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal\Skiltportal EAID_F6FEA901_1D95_4252_8E2B_F133B26C3362;byggeår;Angir byggeår for vegobjektet;egenskap;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal\Skiltportal EAID_F6FEA901_1D95_4252_8E2B_F133B26C3362;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal\Skiltportal EAID_F6FEA901_1D95_4252_8E2B_F133B26C3362;felt;Tekststreng som brukes dersom objektet gjelder bestemte kjørefelt;egenskap;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal\Skiltportal EAID_F6FEA901_1D95_4252_8E2B_F133B26C3362;posisjon;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal\Skiltportal EAID_F6FEA901_1D95_4252_8E2B_F133B26C3362;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal\Skiltportal