Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_B1D3CF7C_C381_4e3c_9F47_AE36EA4B2CA6;Feltstrekning Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Feltstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning EAID_F832EE46_ABA3_498c_87A8_1DF9C38E7553;Feltstrekning Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Feltstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning EAID_CC63A333_71C9_445e_B5BE_06F92CDB7E87;Feltstrekning Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Feltstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning EAID_3ACB6F17_9FC1_44bc_B010_7FA5846D51C6;Feltstrekning;Strekning med enhetlig feltinndeling.;objekttype;2.17;Ukjent;Feltstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning EAID_3ACB6F17_9FC1_44bc_B010_7FA5846D51C6;feltoversikt;Angir total feltoversikt. Hvert felt er separert med #-tegn;egenskap;2.17;Ukjent;Feltstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning\Feltstrekning EAID_3ACB6F17_9FC1_44bc_B010_7FA5846D51C6;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;2.17;Ukjent;Feltstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning\Feltstrekning EAID_3ACB6F17_9FC1_44bc_B010_7FA5846D51C6;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Feltstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning\Feltstrekning