Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_6B5EB7D4_370F_4b26_9287_BB4E42A47240;Barnehager;oversikt over og informasjon om barnehager i Norge;produktspesifikasjon;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAPK_89A3072C_B86C_4413_AA93_77C0DCFCC12B;Barnehager;oversikt over og informasjon om barnehager i Norge;produktspesifikasjon;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager