Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_ADC231E8_4C52_4344_AE95_8762EC81B435;Antenne;Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.;pakke;2.11;Ukjent;Antenne;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Antenne EAPK_9F2E248D_8450_4f52_8B7A_BD6A21D503D7;Armeringsnett;Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc.;pakke;2.11;Ukjent;Armeringsnett;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Armeringsnett EAPK_F388648A_DACE_4e92_9834_B50AEF596401;Avrettingslag;Avrettingslag i overbygning;pakke;2.11;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag EAPK_308AEE44_5103_4c32_9AA1_CB216DB97918;Basseng/Magasin;Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.;pakke;2.11;Ukjent;Basseng/Magasin;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Basseng/Magasin EAPK_0C726E0E_18FF_44fe_8A21_753EE8824FBB;Belysningspunkt;Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.;pakke;2.11;Ukjent;Belysningspunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Belysningspunkt EAPK_B3A82E55_3F63_4f3a_9BAD_6F6CD01D5E9A;Bergsikring;Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.;pakke;2.11;Ukjent;Bergsikring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bergsikring EAPK_4D70A757_2C0F_4f3b_8FBE_14A7C6C139BE;Betongutstøping;Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing;pakke;2.11;Ukjent;Betongutstøping;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Betongutstøping EAPK_52DB26FD_59FE_4954_A1EA_D7BE967EFBCB;Blomsterbeplantning;Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.;pakke;2.11;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning EAPK_7D380BAE_8D68_4f8b_B083_E48C0523B464;Bomstasjon;Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.;pakke;2.11;Ukjent;Bomstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bomstasjon EAPK_AEA46DFE_BAE5_4b00_BEDA_FB34FF13A38D;Branndetektor;Utstyr til å registrere tilløp til brann;pakke;2.11;Ukjent;Branndetektor;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Branndetektor EAPK_7DC52040_12B1_4003_A496_AB87352E9E28;Brannslokkingsanlegg;System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg;pakke;2.11;Ukjent;Brannslokkingsanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannslokkingsanlegg EAPK_30767AB4_0655_4fe6_9766_B45B70DECC7B;Brannslokningsapparat;Apparat for å slokke brann;pakke;2.11;Ukjent;Brannslokningsapparat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannslokningsapparat EAPK_D0B52DD6_60A5_48bd_A27F_CA72A58628F2;Brannvarslingsanlegg;System for automatisk varsling av brann.;pakke;2.11;Ukjent;Brannvarslingsanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannvarslingsanlegg EAPK_B7F4F5E1_EA97_41ac_A99D_CDDA5D5A79C6;Breddeutvidelse, kryss;"Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også ""passeringslomme"".";pakke;2.11;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Breddeutvidelse, kryss EAPK_1CCE30DF_7CCA_4bfa_AAEF_A5810B216C28;SOSI Fellesegenskaper;;pakke;2.11;Ukjent;SOSI Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\SOSI Fellesegenskaper EAPK_A1455125_32E0_457d_A187_BEDD626CB97F;Busker;Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.;pakke;2.11;Ukjent;Busker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Busker EAPK_0BD79D5E_01DF_43a2_A55F_4524F35DBEA9;Bygning;Bygning i tilknytning til vegen;pakke;2.11;Ukjent;Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bygning EAPK_1F15C31B_388E_4d4d_A6E9_905F2695C975;Bærelag;Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).;pakke;2.11;Ukjent;Bærelag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bærelag EAPK_EEBA36D7_E979_4ae8_94ED_7987983631C2;Detektor, trafikk;En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant;pakke;2.11;Ukjent;Detektor, trafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Detektor, trafikk EAPK_E158C4EE_D6E7_4fd2_97B0_59F4F0B35CA6;Elektrisk anlegg;Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.;pakke;2.11;Ukjent;Elektrisk anlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Elektrisk anlegg EAPK_00D84FE4_F92D_4dd7_B8A2_F7C5F23B4E5B;Elektrostatisk rensesløyfe;Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff);pakke;2.11;Ukjent;Elektrostatisk rensesløyfe;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Elektrostatisk rensesløyfe EAPK_0D2E4E0A_DA8B_4df3_8A72_BE8D62EBFCA5;Fanggjerde;Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred;pakke;2.11;Ukjent;Fanggjerde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fanggjerde EAPK_C463754F_ECB0_4a42_84DF_6C986CD931A5;Fartsdemper;Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.;pakke;2.11;Ukjent;Fartsdemper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fartsdemper EAPK_28EAC906_37C7_4bcb_957F_749A191D2552;Ferist;Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka);pakke;2.11;Ukjent;Ferist;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ferist EAPK_5C7B042A_2229_4537_BD2D_23DC8C82F6EA;Ferjeoppstillingsplass;Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.;pakke;2.11;Ukjent;Ferjeoppstillingsplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ferjeoppstillingsplass EAPK_15A6088D_285E_4597_A5B3_14CC09598886;Fiberduk;Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).;pakke;2.11;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk EAPK_91F65B36_CD68_4a8e_A53D_83222C87460D;Filterlag;Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018);pakke;2.11;Ukjent;Filterlag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Filterlag EAPK_91F52941_04DB_4e9b_A7E3_0EA4C659628F;Fjellrom;Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.;pakke;2.11;Ukjent;Fjellrom;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fjellrom EAPK_98AB2D01_D311_4c2e_A7B3_1EB0E27EC31C;Fordelingstavle;Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr;pakke;2.11;Ukjent;Fordelingstavle;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fordelingstavle EAPK_EC686106_34E5_4c1f_9C46_90ADF8C31EDD;Forsterkningslag;Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2);pakke;2.11;Ukjent;Forsterkningslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Forsterkningslag EAPK_39611A70_D421_48ad_ACFE_B600EE3A5546;Fortau;Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1);pakke;2.11;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau EAPK_1D6C55F2_062E_45db_92C6_BEB646EA002E;Fotocelle;Utstyr for å registrere bevegelse (uoff);pakke;2.11;Ukjent;Fotocelle;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fotocelle EAPK_B7ED5BE8_6B18_4db0_971C_714663D28DBC;Frostsikringslag;Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning;pakke;2.11;Ukjent;Frostsikringslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Frostsikringslag EAPK_593C830A_23AB_44db_83B9_7BE544EED239;Fylling;Skråflate som er del av begrensningen av et fyllingsvolum. I tillegg til ei eller to fyllinger (evt. en på hver side av vegen) begrenses fyllingsvolumet av vegens planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for fylling.;pakke;2.11;Ukjent;Fylling;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fylling EAPK_AC03E616_CF47_48a0_94B8_9DE947943BAF;Gangfelt;Oppmerket felt for fotgjengere (1);pakke;2.11;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt EAPK_96AE0CBF_6F5B_4483_A9E2_FBEC49D6E8AC;Gassmåler;Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel;pakke;2.11;Ukjent;Gassmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gassmåler EAPK_3B175C15_3922_4016_AE48_7B4F068E6659;Gatevarme;Angir strekning med gatevarme;pakke;2.11;Ukjent;Gatevarme;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gatevarme EAPK_4775D252_2321_46d6_B01C_B0E768CA0EA5;Gjerde;Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr;pakke;2.11;Ukjent;Gjerde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerde EAPK_E2305E8B_4A68_48a5_9CD9_38B0AF9537F8;Gjerdeport;Passasje i gjerder eller skjermer;pakke;2.11;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport EAPK_C2501EB2_7D04_4fab_9B93_51703D874995;Grasdekker;"Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som ""grasplen"" eller ""grasbakke"". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.";pakke;2.11;Ukjent;Grasdekker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Grasdekker EAPK_4533FD65_6329_4efb_A229_B491A18AC516;Grøft, åpen;"Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes ""kanal"". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.";pakke;2.11;Ukjent;Grøft, åpen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Grøft, åpen EAPK_D9894743_C341_497f_B037_583D8CDD9F7F;Holdeplassutrustning;Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.;pakke;2.11;Ukjent;Holdeplassutrustning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Holdeplassutrustning EAPK_B79096B8_07A6_476e_9582_A92BD71E5295;Hydrant;Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder;pakke;2.11;Ukjent;Hydrant;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Hydrant EAPK_15241DF4_7754_4311_AE73_62F61786C43F;Høydebegrensning;Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder;pakke;2.11;Ukjent;Høydebegrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydebegrensning EAPK_E6DE7DE5_7C84_49eb_8720_953ED6A41089;Høydehinder;Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.;pakke;2.11;Ukjent;Høydehinder;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydehinder EAPK_573F8D56_A580_4ad8_A435_3A93CFA1B647;Høydemåler;Utstyr for å måle høyde (uoff);pakke;2.11;Ukjent;Høydemåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydemåler EAPK_2AB0693F_B5E0_404b_8AF2_EB0FC4A98F2B;Inspeksjonsluke;Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.;pakke;2.11;Ukjent;Inspeksjonsluke;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Inspeksjonsluke EAPK_D20782A6_2242_4855_8E15_1CE881805D37;Kabel;Elektrisk eller optisk leder;pakke;2.11;Ukjent;Kabel;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabel EAPK_4F7A7AD4_C434_4c56_AC89_FC897D8019CB;Kabelbru/stige;Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.;pakke;2.11;Ukjent;Kabelbru/stige;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabelbru/stige EAPK_CC9C3521_77A1_46ec_A531_03C2F38BA25D;Kabelgrøft;Lukka grøft med kabler og trekkerør;pakke;2.11;Ukjent;Kabelgrøft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabelgrøft EAPK_DCFFB899_6604_4d3f_8A99_FF0B0488E032;Kalksementpeler;Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.;pakke;2.11;Ukjent;Kalksementpeler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kalksementpeler EAPK_FA1F8CF6_E4BA_4b2f_B865_F598F90A1377;Kamera;Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning;pakke;2.11;Ukjent;Kamera;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kamera EAPK_2746935A_86E7_4ae4_BC70_3D1AFF5EC69F;Kantstein;Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1);pakke;2.11;Ukjent;Kantstein;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kantstein EAPK_61E81424_B353_4ee2_9951_1BB980F37048;Kantstolper/Refleks;Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.;pakke;2.11;Ukjent;Kantstolper/Refleks;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kantstolper/Refleks EAPK_CB08C950_FF45_4bf9_BB2A_D1BD9717A099;Klimaanlegg;Anlegg (varmepumpe) for oppvarming og eller kjøling av ett eller flere rom. Benyttes i bygg eller i fjellrom.;pakke;2.11;Ukjent;Klimaanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Klimaanlegg EAPK_A3EDEFFC_9A71_40f5_B3A8_DE5885A0E56B;Kondensmåler;Utstyr for å registrere kondens/fuktighet;pakke;2.11;Ukjent;Kondensmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kondensmåler EAPK_96D989D5_42B5_4dd2_A254_A3EF443216B5;Kontroll-/veieplass;Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.;pakke;2.11;Ukjent;Kontroll-/veieplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kontroll-/veieplass EAPK_BBC4805C_BF3B_4674_AD99_4BC5DE44A632;Kum;Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.;pakke;2.11;Ukjent;Kum;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kum EAPK_5B251EB4_3196_4a19_9F79_E6C765EE72F3;Kunst/Utsmykking;Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm;pakke;2.11;Ukjent;Kunst/Utsmykking;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kunst/Utsmykking EAPK_E6B550A2_4723_4d7c_9F4D_FF01AFEC0818;Ledelysstrekning, optisk;En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med evakueringslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.;pakke;2.11;Ukjent;Ledelysstrekning, optisk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ledelysstrekning, optisk EAPK_17E89FEC_F2D5_445a_93F8_B6CE830C3417;Lekeapparat;Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm;pakke;2.11;Ukjent;Lekeapparat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lekeapparat EAPK_24987765_44BC_497d_9298_624D74E13E66;Leskur;Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.;pakke;2.11;Ukjent;Leskur;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Leskur EAPK_717DFC00_91A1_49fe_A69F_982F6C6BF2E2;Lukket rørgrøft;Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft;pakke;2.11;Ukjent;Lukket rørgrøft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lukket rørgrøft EAPK_69940FCD_44C7_4daf_8018_A7201B1DB956;Lysarmatur;Lyskilde med innfatning;pakke;2.11;Ukjent;Lysarmatur;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysarmatur EAPK_51E0800E_1064_449f_BA2C_DED70D95BAB1;Lysmast;Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.;pakke;2.11;Ukjent;Lysmast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysmast EAPK_C5707A6E_F666_437b_AFB3_488BABA47759;Lysmåler;Utstyr for å måle lys (uoff);pakke;2.11;Ukjent;Lysmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysmåler EAPK_DE2D5D5C_6A58_412f_8B97_E22352513149;Membran;Tett duk f.eks brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.;pakke;2.11;Ukjent;Membran;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Membran EAPK_A54F9819_5075_4744_A831_F3C25FE9241B;Mobiltelefonsamband;System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.11;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband EAPK_A029F96E_9B8E_4038_9664_ABEA039798DA;Måleutstyr, svevestøv;Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft;pakke;2.11;Ukjent;Måleutstyr, svevestøv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Måleutstyr, svevestøv EAPK_C2022892_8703_4b5a_8A17_5E84456560C7;Nedsenka kantstein;Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt;pakke;2.11;Ukjent;Nedsenka kantstein;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nedsenka kantstein EAPK_09E9BE94_EC88_46bf_B213_377748EADA37;Nødstasjon;Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.;pakke;2.11;Ukjent;Nødstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødstasjon EAPK_9EDC5B7D_C987_4e1b_AFA7_55CB21D96656;Nødstrømsaggregat;Aggregat for å produsere elektrisk strøm;pakke;2.11;Ukjent;Nødstrømsaggregat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødstrømsaggregat EAPK_B4F84B34_1EA0_48bc_8099_ADC43B9B3E56;Nødtelefon;Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.;pakke;2.11;Ukjent;Nødtelefon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødtelefon EAPK_A11BD171_9FD2_433e_8A4D_B46DF1B3ECC9;Nødutgang;utgang som kan nyttes i nødstilfelle.;pakke;2.11;Ukjent;Nødutgang;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødutgang EAPK_D01A2423_08CE_4dd5_94A1_E35E89D0EF9C;Overvannsrenne;Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft;pakke;2.11;Ukjent;Overvannsrenne;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Overvannsrenne EAPK_B3E2525E_1ED2_4207_B6CC_AE66649F783E;Parkeringsområde;Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1);pakke;2.11;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde EAPK_61F5A3AE_1641_4442_AA50_A91C4B966F8E;Plastring/Erosjonssikring;Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.;pakke;2.11;Ukjent;Plastring/Erosjonssikring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Plastring/Erosjonssikring EAPK_244FE480_FBAD_4782_8B58_49EC0B11ECAC;Port/Dør;Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.;pakke;2.11;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør EAPK_DD865EF9_2C00_4cac_A5EC_5DC89F8D6794;Pumpe;Innretning for å pumpe vann.;pakke;2.11;Ukjent;Pumpe;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Pumpe EAPK_3DD26BAB_FFB0_441e_B7AC_3A7B96CFA0EB;Pumpestasjon;Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.;pakke;2.11;Ukjent;Pumpestasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Pumpestasjon EAPK_7B0A19DE_46B1_464a_8573_DDBCEAAC072E;Radar;Instrument for å registrere fart;pakke;2.11;Ukjent;Radar;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Radar EAPK_3DDF93F2_D3F8_48b5_9E13_7EF8887AF00D;Radioanlegg;System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.11;Ukjent;Radioanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Radioanlegg EAPK_DD2C5498_A527_4745_B4D2_E07C9741692C;Rasteplass;Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).;pakke;2.11;Ukjent;Rasteplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rasteplass EAPK_2BF9522E_EE08_4b26_BC7B_F0869E8B08C6;Referansestolpe;Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.;pakke;2.11;Ukjent;Referansestolpe;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Referansestolpe EAPK_788C97CB_9776_4ae7_A500_7C19CF6B867D;Rekkverk;En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231));pakke;2.11;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rekkverk EAPK_0A61EC52_BED5_41ef_B566_9CCF4EF4610B;Rekkverksende;En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101);pakke;2.11;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rekkverksende EAPK_4CFB89A1_6288_4ef6_B19A_3C76CC871C48;Renovasjon;Utstyr for søppelhåndtering;pakke;2.11;Ukjent;Renovasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Renovasjon EAPK_59D6F982_40D6_4a02_B270_1FA09C0F6C4D;Rist;benyttes for å sikre grøfter etc.;pakke;2.11;Ukjent;Rist;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rist EAPK_51854382_E2DE_4588_8A40_36C015693B30;Rømningslysstrekning;En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Rømningslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt rømningslysene som inngår er av samme type.;pakke;2.11;Ukjent;Rømningslysstrekning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rømningslysstrekning EAPK_D68705FD_6A77_452f_A334_42A4ADFE1BF5;Rørledning;Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.;pakke;2.11;Ukjent;Rørledning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rørledning EAPK_20972E2A_9A65_4412_B459_096C07A2D3B9;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.;pakke;2.11;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk EAPK_7E686F8A_506E_4c42_B996_DDF6299F62F3;Sideareal tunnel;Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.;pakke;2.11;Ukjent;Sideareal tunnel;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sideareal tunnel EAPK_0B1D48FB_D1E5_4b02_B8A1_BF2595BC797D;Signalanlegg;System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.;pakke;2.11;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg EAPK_52DE54D5_74AA_4d4e_86CE_464EA63E4BF7;Signalhode;Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal;pakke;2.11;Ukjent;Signalhode;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalhode EAPK_88F29783_1732_4325_9803_137714689A80;Signalpunkt;Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.;pakke;2.11;Ukjent;Signalpunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalpunkt EAPK_DF188412_2329_4db6_979B_3599F16941DA;Sikringsbolt;Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel;pakke;2.11;Ukjent;Sikringsbolt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sikringsbolt EAPK_8F34C01D_049E_421e_9B8D_3E499B30EF73;Siktmåler;Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel;pakke;2.11;Ukjent;Siktmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Siktmåler EAPK_DF437EEB_54FF_4a30_819B_F1C77B5441B1;Skap, teknisk;Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr.;pakke;2.11;Ukjent;Skap, teknisk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skap, teknisk EAPK_051A9033_0274_415e_ADE0_0F934F05DB84;Skiltplate;Plate med skiltmotiv.;pakke;2.11;Ukjent;Skiltplate;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltplate EAPK_720F0382_4A22_468f_A47A_6886337BD239;Skiltportal;Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene;pakke;2.11;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal EAPK_0D11983A_09D3_485a_9181_1D192365E61A;Skiltpunkt;Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.;pakke;2.11;Ukjent;Skiltpunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltpunkt EAPK_1C703B33_C05D_46e8_AB01_A2589660C3C8;Skjerm;En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse;pakke;2.11;Ukjent;Skjerm;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skjerm EAPK_2CAA05D4_2B07_48cc_B88F_856771CBCB39;Skjæring;Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.;pakke;2.11;Ukjent;Skjæring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skjæring EAPK_72285FDC_1188_4f72_9087_BB3CD486A7EA;Skred, varsling/overvåkning;Område som blir overvåket med hensyn på skred;pakke;2.11;Ukjent;Skred, varsling/overvåkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skred, varsling/overvåkning EAPK_36B81695_561E_4f80_969C_DFD9BB131FC8;Skredmagasin/Fanggrøft;Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer;pakke;2.11;Ukjent;Skredmagasin/Fanggrøft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredmagasin/Fanggrøft EAPK_19A1BCA3_E567_404c_B18C_7F98E9A2D07B;Skredoverbygg;Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100;pakke;2.11;Ukjent;Skredoverbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredoverbygg EAPK_D4DA79AD_2CDE_4b9f_AAEB_294F52CA38C5;Skredsikring, bremsekjegler;Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen;pakke;2.11;Ukjent;Skredsikring, bremsekjegler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredsikring, bremsekjegler EAPK_F9C96713_AC4B_475c_A10A_65F4EF5F7533;Skredsikring, forbygning;Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne;pakke;2.11;Ukjent;Skredsikring, forbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredsikring, forbygning EAPK_A77E4088_D8C1_4170_8802_CE8FF571209A;Skredutløsningstiltak;Installasjoner for kunstig utløsning som står i løsneområdene for skred;pakke;2.11;Ukjent;Skredutløsningstiltak;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredutløsningstiltak EAPK_F16F20CC_41B5_4a6c_8E12_90D371CDAC78;Snuplass;Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3);pakke;2.11;Ukjent;Snuplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Snuplass EAPK_00BDCA16_D139_45e7_B333_90CBB609A9E3;Snøskjerm;Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø;pakke;2.11;Ukjent;Snøskjerm;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Snøskjerm EAPK_85CBA8A2_224A_499f_9378_749FC9BF19FF;Stativ for turistinfo;Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.;pakke;2.11;Ukjent;Stativ for turistinfo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Stativ for turistinfo EAPK_18CB0CC5_B2EE_4390_8E02_4FA8DD92807F;Stikkrenne/Kulvert;Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.;pakke;2.11;Ukjent;Stikkrenne/Kulvert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Stikkrenne/Kulvert EAPK_10C46BBF_B76E_4285_B3AF_74572AF66347;Styreapparat;Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg.;pakke;2.11;Ukjent;Styreapparat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Styreapparat EAPK_9B7260B1_3615_44af_888B_82716848BBD2;Støtpute;En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.;pakke;2.11;Ukjent;Støtpute;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Støtpute EAPK_AED301CA_B547_4dae_8808_4512453533D6;Støttemur;Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.;pakke;2.11;Ukjent;Støttemur;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Støttemur EAPK_A0D8DA05_EB05_4e62_9B16_022BC5FF2209;Sykkelparkering;Angir område tilrettelagt for sykkelparkering;pakke;2.11;Ukjent;Sykkelparkering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sykkelparkering EAPK_250A4FBA_7912_4842_9D0B_F32D8A92528F;Taktile indikatorer;Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).;pakke;2.11;Ukjent;Taktile indikatorer;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Taktile indikatorer EAPK_E238A583_52F0_44f5_867E_DC304BF35AD5;Telefonsentral;System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.11;Ukjent;Telefonsentral;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Telefonsentral EAPK_BA9673EA_64C2_4363_99DF_19A7AA1C7D99;Temperaturmåler;Utstyr for å måle temperatur (uoff);pakke;2.11;Ukjent;Temperaturmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Temperaturmåler EAPK_F2721722_F5BA_40d2_BDB0_DAA09C1332BF;Tennpunkt;Utstyr for tenning av belysning;pakke;2.11;Ukjent;Tennpunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tennpunkt EAPK_8692874B_8C80_48e1_B40B_1E71F81564E0;Toalettanlegg;Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.;pakke;2.11;Ukjent;Toalettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Toalettanlegg EAPK_DF572A93_778D_4b3f_82CE_E59EA2DBAB8B;Trafikkdeler;Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1);pakke;2.11;Ukjent;Trafikkdeler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkdeler EAPK_9AEBFFD2_B054_4bbb_BACA_E7BD6982C2F6;Trafikklomme;Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.;pakke;2.11;Ukjent;Trafikklomme;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikklomme EAPK_C447E8E7_055A_49f5_9B8B_794E16696A9E;Trafikkregistreringsstasjon;Angir punkt for registrering av trafikkdata;pakke;2.11;Ukjent;Trafikkregistreringsstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkregistreringsstasjon EAPK_363ED009_03EF_41e7_B700_E22733B62FCB;Trafikkspeil;Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.;pakke;2.11;Ukjent;Trafikkspeil;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkspeil EAPK_E0AF37E8_540F_4ea4_9F36_B672639ABD5A;Trafikkøy;Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen;pakke;2.11;Ukjent;Trafikkøy;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkøy EAPK_9C65EBA5_B315_4eae_ACF2_C92EBFA84B60;Trafo;Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet;pakke;2.11;Ukjent;Trafo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafo EAPK_56A91045_7717_4467_818D_E5F1D5F8AEAF;Trapp;Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal;pakke;2.11;Ukjent;Trapp;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trapp EAPK_9893A0FE_7498_4de3_8153_B0BFB9995360;Trekkekum;Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler;pakke;2.11;Ukjent;Trekkekum;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trekkekum EAPK_2ED81574_2ADE_49d9_8705_FE4EEF9A73B8;Trekkerør/kanal;Rør eller kanal for trekking av kabel;pakke;2.11;Ukjent;Trekkerør/kanal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trekkerør/kanal EAPK_B2D7BF23_59F2_4f34_812B_EE0FE8C9CF7F;Trær;Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.;pakke;2.11;Ukjent;Trær;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trær EAPK_88E178E7_F6DD_4558_8BD2_8A0697D7E2DA;Tunnel;Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.;pakke;2.11;Ukjent;Tunnel;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnel EAPK_B49BF65B_BD90_4ff8_A4DC_76FBDB26BCFD;Tunnelløp;Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.;pakke;2.11;Ukjent;Tunnelløp;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelløp EAPK_5D9CEF8D_9C96_4430_AD80_B2AB1D4C5A5D;Tunnelløp uten trafikk;Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.;pakke;2.11;Ukjent;Tunnelløp uten trafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelløp uten trafikk EAPK_61E03A9F_51AF_4f2c_8E99_9B8E60F7AFC3;Tunnelport;Port som kan avstenge et tunnelløp;pakke;2.11;Ukjent;Tunnelport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelport EAPK_36AB8B7A_0A5C_4706_9485_A4C21E82F248;Tunnelportal;Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129));pakke;2.11;Ukjent;Tunnelportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelportal EAPK_84A5307A_1CF4_4bd9_B0B8_7A53B95D9857;Undergrunn;Angir hvilken undergrunn vegen hviler på;pakke;2.11;Ukjent;Undergrunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Undergrunn EAPK_68084958_5DD1_470c_BEA4_7D9681C37319;UPS;Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler;pakke;2.11;Ukjent;UPS;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\UPS EAPK_23B94E97_3FFD_4282_8B9E_25AD62CBD962;Utemøbler;Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.;pakke;2.11;Ukjent;Utemøbler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Utemøbler EAPK_C9B6B43B_94C3_41c4_9E58_9D883E03D50F;Vann- og frostsikring;Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.;pakke;2.11;Ukjent;Vann- og frostsikring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vann- og frostsikring EAPK_6CDEEB37_41BD_40ce_8CB6_EBB6B0CB2E54;Vannstandsmåler;Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff);pakke;2.11;Ukjent;Vannstandsmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vannstandsmåler EAPK_47573569_E446_49f2_B089_04BBAFF503A0;Variabelt skilt;Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.;pakke;2.11;Ukjent;Variabelt skilt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Variabelt skilt EAPK_D19F6B49_629C_462b_B9B2_AC8E3537E8AB;Vegbom;Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.;pakke;2.11;Ukjent;Vegbom;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegbom EAPK_464B5EBE_5925_43df_A46F_9C495CE000C9;Vegdekke;Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1);pakke;2.11;Ukjent;Vegdekke;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegdekke EAPK_A1CC23D7_1ED5_47a6_99EB_2EE9ECD3B73C;Vegoppmerking, forsterket;Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet;pakke;2.11;Ukjent;Vegoppmerking, forsterket;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, forsterket EAPK_2F655498_CF11_451e_A986_3A6E96B70561;Vegoppmerking, langsgående;Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.;pakke;2.11;Ukjent;Vegoppmerking, langsgående;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, langsgående EAPK_DBF75B63_5B00_494d_9A32_0D9EB43736EB;Vegoppmerking, tverrgående;Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.;pakke;2.11;Ukjent;Vegoppmerking, tverrgående;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, tverrgående EAPK_649DB35D_8CF0_48f5_92C5_85EA11F27458;Ventilasjonsanlegg;Anlegg for å ventilere f.eks tunneler;pakke;2.11;Ukjent;Ventilasjonsanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ventilasjonsanlegg EAPK_D5CB0CA5_CB8A_40b1_A6B5_F37F015ECBDD;Vifte/Ventilator;Vifte for å ventilere tunneler;pakke;2.11;Ukjent;Vifte/Ventilator;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vifte/Ventilator EAPK_E5696635_1C2A_43db_BB09_A214EAC8CA1E;Vindmåler;Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning;pakke;2.11;Ukjent;Vindmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vindmåler EAPK_FC0B6A97_EF81_4943_A976_B77B295BF5D5;Voll;Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag;pakke;2.11;Ukjent;Voll;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Voll EAID_7B556D11_5B84_4e33_8FF4_9B9838366D2C;Hovedskjema;;diagram;4.10;Ukjent;Ferdigvegsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata