Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_CF312EEF_ECA2_4afd_8A52_37D5EC338739;FagmodellBygninger;;produktspesifikasjon;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger EAPK_4673F528_392A_44e5_8623_27836402D489;FagmodellElektro;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellElektro;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellElektro EAPK_BE244D48_BCC1_4be2_B0A0_417C57A04004;FagmodellFelles;;pakke;1.0;;FagmodellFelles;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellFelles EAPK_675E2405_E19E_46a2_8DE0_402639350A8C;FagmodellGatemoebler;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellGatemoebler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGatemoebler EAPK_B7BDF62C_0E5A_47f9_ADE4_7447A307D02F;FagmodellGeologi;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAPK_08501273_CB1D_4bf7_89C2_D5F319CBC3A3;FagmodellGeoteknikk;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellGeoteknikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeoteknikk EAPK_E8686D01_D6E5_447d_84F6_74895EA9E7AD;FagmodellGrunnerverv;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv EAPK_F0D59AF8_F71A_4dbe_89EC_82FB2D47344D;FagmodellKulturminnevern;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellKulturminnevern;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellKulturminnevern EAPK_E89F470F_8C3D_4308_B3BF_AF8BB793DFE5;FagmodellNaturvern;Relevant informasjon for å opprette manus og modellen: hb-v271: https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v271.pdf hb-v134: https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v134.pdf Miljødirektoratet. Finne gode miljøløsninger: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/ny-finne-gode-miljolosninger/;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellNaturvern;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern EAPK_026307CE_BA69_417f_A27E_4765F8CD7A3A;FagmodellOvervann;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellOvervann;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann EAPK_ABFAE0E2_A696_439b_BFFC_3C70AA94FB0F;FagmodellRekkverk;;produktspesifikasjon;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk EAPK_D8284FD8_37D0_49f1_B93C_2577CE5E7471;FagmodellSignal;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellSignal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSignal EAPK_536F3935_6587_49da_801C_33DE189244F6;FagmodellSkilt;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellSkilt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt EAPK_E71F0E30_EA2D_43cf_A430_031493C28D03;FagmodellSteinsetting;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellSteinsetting;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSteinsetting EAPK_B79310DB_187D_43cf_A0F7_968AE363A53F;FagmodellTunnel;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellTunnel;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellTunnel EAPK_D61A198A_870E_4838_A128_1F5F35C6071D;FagmodellVannOgAvloep;;produktspesifikasjon;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep EAPK_923266B6_880D_4a71_8E86_004132327433;FagmodellVeg;;produktspesifikasjon;1.0;Ukjent;FagmodellVeg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVeg EAPK_68B71C72_0A58_4ff6_BF4B_C4EB75BCD288;FagmodellVegoppmerking;;produktspesifikasjon;0.1;Ukjent;FagmodellVegoppmerking;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVegoppmerking EAID_5952AFEB_D7F9_43e4_8345_9FF98C1B9EA1;Tverrfagligmodell;;diagram;1.0;;Tverrfagligmodell;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\SamordningsmodellSamordningsmodell EAID_47529A88_82E4_4119_9100_D7507E62BB31;Fagmodel relation;;diagram;1.0;;Tverrfagligmodell;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\SamordningsmodellSamordningsmodell