Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_C822319B_8104_415b_8BF7_DDC76905D295;Trafikkmengde;Beskrivelse av trafikkmengde for ERF- veger (Europa-,Riks- og Fylkesveger);produktspesifikasjon;20150101;Ukjent;NVDB Trafikkmengde 20150101;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\2015\Trafikkmengde EAPK_173F0D3B_0F0F_42c1_BBC1_DE074883E550;Trafikkulykker;Trafikkulykker de siste 5 kalenderår. ;produktspesifikasjon;20150101;Ukjent;NVDB Trafikkulykker 20150101;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\2015\Trafikkulykker