Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;RastoffProvePkt;lokalitet hvor det er tatt (innsamlet) prøve(r) for videre bearbeidelse/analyse;objekttype;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle\RastoffProvePkt EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;materialType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning;egenskap;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle\RastoffProvePkt EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;materialUndertype;underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning;egenskap;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle\RastoffProvePkt EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;identRastoffobj;forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101;egenskap;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle\RastoffProvePkt EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;forekomstNummer;unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001;egenskap;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle\RastoffProvePkt EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;navnRastoffobj;navn på råstoffobjekt;egenskap;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle\RastoffProvePkt EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;proveNummer;nummerering av prøvepunkt i forekomsten eller i lokaliteten Merknad: Er en del av FOREKOM_ID: Eks: 172900101(01);egenskap;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle\RastoffProvePkt EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;egenskap;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle\RastoffProvePkt EAID_AAB2C0E3_49C9_472b_9EF2_AA30E5F62EEA;geolBeskrivelse;beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse;egenskap;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle\RastoffProvePkt