Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_9DF89535_B9AE_4941_BF68_BE37D2078920;NVDB Datakatalogen versjon 2.30;;pakke;1.0;;NVDB Datakatalogen versjon 2.30;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen versjon 2.30 EAPK_7FEE086B_E62F_4bd7_BBEE_5157AC8F3610;NVDB Datakatalogen Versjon 2.29;;pakke;1.0;;NVDB Datakatalogen Versjon 2.29;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29 EAPK_A82AB6BF_D4E4_4dd0_9451_47CB3378B45D;NVDB Datakatalogen Versjon 2.28;;pakke;1.0;;NVDB Datakatalogen Versjon 2.28;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.28 EAPK_EF0494EC_4208_4c18_8D57_8C19F87C44ED;NVDB Datakatalogen Versjon 2.27;;pakke;1.0;;NVDB Datakatalogen Versjon 2.27;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.27 EAPK_47E0A9AE_7635_4e6f_B941_593402797F46;Eldre versjoner;;pakke;1.0;;Eldre versjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner