Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_ACAAEDA2_5181_4103_B88D_7EB639CC5AE4;Artsmangfold Video-observerte Korallbunntyper Hoveddiagram;;diagram;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAID_D53C2100_70ED_42de_81D2_C478EFD4B3C6;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAID_0F9A7518_BD5E_4b64_B419_B2922056435B;Pakkerealisering ArtsmangfoldVideo-observerteKorallbunntyper-20210301;;diagram;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAID_0F9A8C7D_FE7D_40f0_BEEC_B1E11998BA92;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAID_3338FA58_90CD_4e86_8FBC_926F25DAA7E5;GenEgenskaperKorallbunntyper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;Korallbunntyper;Observasjoner av ulike korallbunntyper (Levende Lophelia, Korallgrus og Død Lophelia) er loggført i felt under videoundersøkelse av havbunnen. Observations of coral substrates (Live Lophelia, Coral rubble, and Dead Lophelia) are registered in the field during video investigations of the sea-bed.;objekttype;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAID_3667BFCC_CEEF_4fc8_B00F_694BB474F0E6;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAID_E0D51C9C_651D_4a2b_AF36_193610CAE51E;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAID_4196A7B1_916D_48c3_A7C6_29A22B7E3899;KorallrevBunntype;kodeliste for observert bunntype mht. korallrev. Code list for observered bottomtype regarding to coral reefs.;kodeliste;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAID_844E573E_8BCE_4346_8781_E78A88A88557;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAID_3338FA58_90CD_4e86_8FBC_926F25DAA7E5;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\GenEgenskaperKorallbunntyper EAID_3338FA58_90CD_4e86_8FBC_926F25DAA7E5;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\GenEgenskaperKorallbunntyper EAID_3338FA58_90CD_4e86_8FBC_926F25DAA7E5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\GenEgenskaperKorallbunntyper EAID_3338FA58_90CD_4e86_8FBC_926F25DAA7E5;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\GenEgenskaperKorallbunntyper EAID_3667BFCC_CEEF_4fc8_B00F_694BB474F0E6;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Posisjonskvalitet EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists ;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Cruise number at IMR.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;prøveNummer;prøvenummer for redskapet, unikt innen toktNummer. Sample number for the equipment, unique on cruisenumber.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;korallrevNummer;korallrev nummer. Coral reef code.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;korallrevBunntype;observert bunntype mht. korallrev. Observered bottomtype regarding to coral reefs.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;dato;observasjonsdato. Date of observation.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;bunnDybde;bunndyp der observasjonen ble gjort. Bottomdepth where the observation was made.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;breddegrad;breddegrad som observasjonen ble gjort på. Latitude where the observation was made.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper EAID_91F32E1F_EB59_4d33_AF53_A1DBEF8A548B;lengdegrad;lengdegrad som observasjonen ble gjort på. Longitude where the observation was made.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Korallbunntyper EAID_E0D51C9C_651D_4a2b_AF36_193610CAE51E;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Identifikasjon EAID_E0D51C9C_651D_4a2b_AF36_193610CAE51E;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Identifikasjon EAID_E0D51C9C_651D_4a2b_AF36_193610CAE51E;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper\Identifikasjon