Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_A96F70A0_16BE_415c_8B45_DF108D510183;Samferdsel generell 4.0;spesifikasjonen inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområdene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her;fagområdestandard;4.0;Erstattet;Samferdsel generell 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0 EAPK_183AE4B7_F5CD_41d2_BFDB_4FF016C453B8;Samferdsel generell 4.5;standarden inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområde-standardene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her;fagområdestandard;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_3146D1F2_0D0B_49ff_9674_7555218F3503;Samferdsel generell - avhengigheter;;diagram;;;Samferdsel generell;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell