Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_E69BC66C_1599_4aa0_8A84_2196088ECCDA;Branndetektor Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor EAID_58BAEED7_367D_4bb9_9AFC_F116F939A349;Branndetektor Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor EAID_5B2FB67A_893B_46b3_8DDD_215E6CB5287F;Branndetektor Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;Branndetektor;Utstyr til å registrere tilløp til brann;objekttype;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor EAID_A609744E_CA63_43e1_8B24_37C35E171AA7;TypeBranndetektor;Angir type;kodeliste;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor EAID_A8874A95_6D18_4acc_B441_1CDB2051D75D;EierBranndetektor;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor EAID_EBB0BBE0_91E9_4e8b_BC46_A6A75DE6500D;VedlikeholdsansvarligBranndetektor;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;type;Angir type;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;driftsmerking;Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;SCADA_Merking;Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. ;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;produktnavn;Angir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;produsentnavn;Angir navn på produsent av vegobjektet;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor