Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_1F1286B5_3D71_4bcb_91AD_CC873EC49A4E;SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;Generelle klasser med fellesegenskaper som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.;pakke;1.0;Gyldig;SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt EAPK_ADC328E9_724D_4c67_9F4F_F7B56B52FA78;Objekttyper med tydelige fellestrekk;Eldre modellelementer som er videreført i denne versjonen.;pakke;1.0;Gyldig;Objekttyper med tydelige fellestrekk;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk EAPK_F2986F88_B662_4d5b_86C5_9097BE75BEA3;Geometrityper;;pakke;1.0;Gyldig;Geometrityper;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Geometrityper EAPK_24AC3C0A_BAB8_48b5_AAD4_33819F1A8607;TekstOgSymbol;;pakke;1.0;Gyldig;TekstOgSymbol;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\TekstOgSymbol EAPK_792DC2F5_D481_4354_80A4_59812853CDDC;Domenespesifikke generelle typer (under utfasing);Eldre modellelementer som er under utfasing og derfor ikke anbefalt brukt i denne versjonen.;pakke;1.0;Gyldig;Domenespesifikke generelle typer (under utfasing);SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Domenespesifikke generelle typer (under utfasing)