Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_2DCD6183_7E33_461d_9FDB_4B90231964BF;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6, i tillegg til abstrakte objekttyper for Havnedata. ;pakke;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAPK_6C856B81_0535_48af_9959_1FC367D8348D;Kodelister og Datatyper;Kodelister og datatyper til Havnedata. ;pakke;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAPK_1BAB5DE6_00E3_4390_805C_863FDF88FF61;Reguleringer;Regulereringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes. ;pakke;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer EAID_447AE9BF_4830_4d04_A53E_AF777A6B3609;Hoveddiagram Havnedata 2.0;;diagram;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_DC4C5DA5_C8CC_4ea3_B810_A501CBD65C41;Pakkerealisering;;diagram;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_B11B9672_C976_4b94_BF30_493E6004531F;Flateavgrensning;;diagram;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_A44B69AB_2353_422b_8728_91E54547433D;Oversiktsdiagram;;diagram;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_E1680E46_C812_4243_B536_F6D3150F335D;Havnearealer;;diagram;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;Kran;Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_243B16A6_3BB6_4b4a_9554_59630C5189A5;HavneanleggGrense;Avgrensning av havneanlegg.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_37D88E5E_27F1_460e_8174_E4543413C123;"WaterConnection"@en;"""W";objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_38D11C19_76EF_46e1_A027_DC2C64FB3305;Havneanlegg;Med havneanlegg menes arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet eller havneformål. Herunder: kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastningsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_3F172C38_4E54_4238_A6E6_0E89D680A43E;Flytedokk;En flytedokk eller våtdokk er en flytende plattform for å heve skip opp av sjøen når det skal gjøres vedlikehold eller reperasjoner av skip.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_41C5B267_C890_43eb_8B34_EED37447E511;Toalett;Offentlig toalett.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_44C685B9_5F6B_4c23_BF48_5864DCBDB059;FlytedokkGrense;Avgrensning av Flytedokk.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;Fender;Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_4FF24452_1550_4354_95C5_49130E99E218;LastbegrensningsområdeGrense;Avgrensning av lastbegrensningsområde.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;Avfallspunkt;punkt for å kaste avfall;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_63DFD222_754B_4879_A674_8E5579FC6452;Kaiområde;Kaiområde er området direkte innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Kaiområde avgrenses av KaiområdeGrense. Kaifront brukes ikke som avgrensning til kaiområde, men ligger som et eget objekt.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;Fortøyningsinnretning;Fortøyningsinnretning som tilhører kaia.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_71408E8B_7832_40eb_9658_5CB6F6548E4C;Havnegjerde;Gjerde eller annen barriere. Følger ofte Havnesikkerhetsområde, men brukes ikke som avgrensning. Havnesikkerhetsområde avgrenses av HavnesikkerhetsområdeGrense. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_770366A6_4F4F_4560_ABC9_0675D7DF0E8A;Tørrdokk;Et basseng stort nok til at skip kan seile ut og inn. Bunnen ligger lavere enn havnivået og innløpet kan lukkes med porter. Vann kan pumpes ut, slik skip kan stå tørt, for vedlikehold og reperasjon.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_77DFF1A8_2FFB_401d_80B4_8D368208BCE8;KaiområdeGrense;Avgrensning av kaiområde.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_7DCEC3D7_1E55_46b5_A4AE_44EC071F40D5;HavnegjerdeInngang;Inngang, åpning eller innkjørsel til området som er avsperret av Havnegjerde.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_7F92FC64_C38C_46d1_AD1C_C9679C207DBA;ForvaltningsområdeGrense;Avgrensning av forvaltningsområde.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_91EEA0A1_72D8_4ba9_BD40_24F0B2288F06;SlippGrense;Avgrensning av Slipp.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_926DD697_A1B4_4f71_AD3C_9B6FCB7586BF;TørrdokkGrense;Avgrensning av Tørrdokk.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_9FDE419E_5A3A_4c4c_A160_5C0AC00E377A;HavneområdeGrense;Avgrensning av havneområde.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_B8DCDC25_EDCE_43d7_8BE1_1ED8BAAE1566;Havneområde;Havn er et avgrenset område som inneholder kai/kaier tilknyttet land- og sjøarealer som er tilrettelagt for overføring av gods, personer eller lignende mellom land og sjø. Havneområde kjennetegnes ved at de har en UNLOCODE tilknyttet seg, og innenfor området må det være minst én kai og én kaifront. Havneområdet kan inneholde mange havneanlegg, mange kaier og andre objekter.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_BB5102E8_F0E5_45c4_9F19_D33D2C395DC8;Forvaltningsområde;Areal som viser utstrekningen på det område en kommune eller en kommunal/interkommunal havneadministrasjonen har ansvaret for. Dette området er ofte sammenfallende med kommunens sjøområde, som er det område hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven med unntak av hoved- og biled (Hoved- og biled forvaltes av Kystverket).;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_BBD01069_0678_4009_A267_A2A54E4497FF;Beredskapspunkt;Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_C1116A3F_5235_4262_8FE9_E84F38AE8905;Kaifront;Kaifront er den ytterste delen av kaien, som avgrenser sjøen fra land, hvor fartøy kan ligge fortøyd langs.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_C32DB8D8_20C7_4116_8C22_0C8D08B6336F;Havnesensor;Sensor som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;Slipp;Skinnegående bane eller et forseggjort opptrekk som fartøy kan hales opp ved landsetting, fra flytende posisjon og opp på tørt land. Skråplanet går vanligvis ut og ned i vannet.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;Lastbegrensningsområde;Område i havnen eller på kai som har begrensinger for hva det tåler av belastning.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_CF93803D_EFDB_4c20_918C_F0A2036C6F9F;Kamera;Kamera tilknyttet havnen.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_E5AE1E62_C580_4a29_94A7_E7FEF42D6EE9;Drivstofftilkobling;Tilkoblingspunkt for drivstoff på kaia.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;Tømmestasjon;Tømmestasjon eller punkt for tømming av væske (avløpsvann, septik eller tilsvarende).;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_F41B67B4_8C20_4934_81B1_190437886939;ELkobling;Tilkoblingspunkt for strøm på kaia.;objekttype;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;energikilde;Kodeliste for å spesifisere energikilden til kranen. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;kranspesifikasjon;Spesifikasjon for kranen.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;krantype;Krantype.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;maksbelastning;Maks løfteevne for krana angitt i tonn (ved liten arm). ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;maksbelastningRekkevidde;Maks løfteevne for krana ved maksimal arm/rekkevidde angitt i antall tonn.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;mobilitet;Egenskap for å angi om en krane er fastmontert eller flyttbar (mobil). Fastmontert krane står i et fast punkt på kaia, mens mobile kraner kan flyttes. Skinnegående kraner eller andre semi-mobile kraner angis som mobile. For mobile kraner registreres punktet som en skjønnsmessig representativ koordinat for krana. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;rekkevidde;Rekkevidden til kranen, ut fra kaifronten, i antall meter. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_1B4822C6_F516_41bb_A268_DA7CC20D06F0;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_243B16A6_3BB6_4b4a_9554_59630C5189A5;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavneanleggGrense EAID_37D88E5E_27F1_460e_8174_E4543413C123;høydereferanse;Høydereferanse;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_37D88E5E_27F1_460e_8174_E4543413C123;kapasitet;Kapasitet til fylling av vann angitt i antall m3/time. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_37D88E5E_27F1_460e_8174_E4543413C123;kumnummer;ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_37D88E5E_27F1_460e_8174_E4543413C123;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_37D88E5E_27F1_460e_8174_E4543413C123;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_37D88E5E_27F1_460e_8174_E4543413C123;tilgangstype;Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte uttaket. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_37D88E5E_27F1_460e_8174_E4543413C123;tilkoblingsdimensjon;Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_37D88E5E_27F1_460e_8174_E4543413C123;VAuttakstype;Beskrivelse av hva slags uttakstype som kan gjøres.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_38D11C19_76EF_46e1_A027_DC2C64FB3305;eier;Eier av havneanlegget.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_38D11C19_76EF_46e1_A027_DC2C64FB3305;eierskap;Felt for å angi type eierskap.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_38D11C19_76EF_46e1_A027_DC2C64FB3305;forvaltesAv;Felt for å angi hvem havneanlegget forvaltes av. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_38D11C19_76EF_46e1_A027_DC2C64FB3305;ISPSHavneanlegg;Egenskaper spesifikke for ISPSHavneanlegg. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_38D11C19_76EF_46e1_A027_DC2C64FB3305;område;Polygon som viser geografisk utstrekning.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_38D11C19_76EF_46e1_A027_DC2C64FB3305;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_3F172C38_4E54_4238_A6E6_0E89D680A43E;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_3F172C38_4E54_4238_A6E6_0E89D680A43E;løftekapasitet;Maksimal løftekapasitet, angitt i tonn. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_3F172C38_4E54_4238_A6E6_0E89D680A43E;maksFartøyBredde;Maksimal bredde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_3F172C38_4E54_4238_A6E6_0E89D680A43E;maksFartøyDyptgående;Maksimal dyptgående på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_3F172C38_4E54_4238_A6E6_0E89D680A43E;maksFartøyLengde;Maksimal lengde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_3F172C38_4E54_4238_A6E6_0E89D680A43E;navn;Navn på flytedokken. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_3F172C38_4E54_4238_A6E6_0E89D680A43E;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_3F172C38_4E54_4238_A6E6_0E89D680A43E;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_3F172C38_4E54_4238_A6E6_0E89D680A43E;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_41C5B267_C890_43eb_8B34_EED37447E511;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_41C5B267_C890_43eb_8B34_EED37447E511;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_41C5B267_C890_43eb_8B34_EED37447E511;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_44C685B9_5F6B_4c23_BF48_5864DCBDB059;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\FlytedokkGrense EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;antall;Oppgi antall fendere. Benyttes ved gruppering av fendere. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;fendergruppering;Kurve geometri som brukes ved gruppering av fendere. Geometrien skal følge kaifront der hvor det er mange like fendere. Antall fendere oppgis i antall-felt, og avstand spesifiseres i informasjonsfeltet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;fenderorientering;Retning/orientering på fenderen.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;fenderspesifikasjon;Egenskap for å spesifisere fender. Fenderen kan beskrives med mål, for eksempel bredde, høyde, diameter etc. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;fendertype;Fendertype;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;høydeSjøkartnull;Angitt høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_4E9960F5_61B6_46d7_BEDA_A29F78B182F6;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_4FF24452_1550_4354_95C5_49130E99E218;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LastbegrensningsområdeGrense EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;avfallsplan;Henvisning til avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av avfall. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;avfallstype;Avfallstype;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;beholdertype;Beholdertype;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;mobilitet;Egenskap for å anngi om avfallspunktet er fast montert eller flyttbart ( i form av en bil eller lignende). For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54157519_75A1_4e58_9524_3810621C78CB;tilgangstype;Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte avfallspunktet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_63DFD222_754B_4879_A674_8E5579FC6452;kaidekketype;Beskrivelse av materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.) ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_63DFD222_754B_4879_A674_8E5579FC6452;kaitype;Angivelse av kaitype.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_63DFD222_754B_4879_A674_8E5579FC6452;område;Område;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_63DFD222_754B_4879_A674_8E5579FC6452;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;fortøyningstype;Fortøyningstype;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;høydeSjøkartnull;Angitt høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;maksbelastning;Beskrivelse av maks belastning for pullerten i antall tonn;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;sertifiseringsdato;Dato for forrige sertifisering.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;spesifikasjon;Egenskap for å spesifisere fortøyningsinnretning.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;tillattFortøyningsvinkelGrunnriss;Tillatt område for fortøyning sett i grunnriss. Eksempel: +/-90°.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_6C7867B8_A68F_454b_B860_610A800DE189;tillattFortøyningsvinkelOppriss;Tillatt område for fortøyning sett i oppriss. Eksempel: +75°/-15°.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_71408E8B_7832_40eb_9658_5CB6F6548E4C;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_71408E8B_7832_40eb_9658_5CB6F6548E4C;periode;Periode havnegjerdet er satt opp. Brukes i tilfeller der havnegjerde er kun satt opp i visse tidsrom eller deler av året. Attributt trengs ikke benyttes ved permanent gjerde. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_71408E8B_7832_40eb_9658_5CB6F6548E4C;senterlinje;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_71408E8B_7832_40eb_9658_5CB6F6548E4C;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_770366A6_4F4F_4560_ABC9_0675D7DF0E8A;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_770366A6_4F4F_4560_ABC9_0675D7DF0E8A;løftekapasitet;Maksimal løftekapasitet, angitt i tonn. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_770366A6_4F4F_4560_ABC9_0675D7DF0E8A;maksFartøyBredde;Maksimal bredde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_770366A6_4F4F_4560_ABC9_0675D7DF0E8A;maksFartøyDyptgående;Maksimal dyptgående på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_770366A6_4F4F_4560_ABC9_0675D7DF0E8A;maksFartøyLengde;Maksimal lengde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_770366A6_4F4F_4560_ABC9_0675D7DF0E8A;navn;Navn på tørrdokken. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_770366A6_4F4F_4560_ABC9_0675D7DF0E8A;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_770366A6_4F4F_4560_ABC9_0675D7DF0E8A;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_770366A6_4F4F_4560_ABC9_0675D7DF0E8A;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_77DFF1A8_2FFB_401d_80B4_8D368208BCE8;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\KaiområdeGrense EAID_7DCEC3D7_1E55_46b5_A4AE_44EC071F40D5;avsperringstype;Kodeliste for å angi type avsperring for inngangen. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_7DCEC3D7_1E55_46b5_A4AE_44EC071F40D5;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_7DCEC3D7_1E55_46b5_A4AE_44EC071F40D5;periode;Periode havnegjerdet og/eller havnegjerdeInngang er satt opp. Brukes i tilfeller der havnegjerde er kun satt opp i visse tidsrom eller deler av året. Attributt trengs ikke benyttes ved permanent gjerde. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_7DCEC3D7_1E55_46b5_A4AE_44EC071F40D5;senterlinje;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_7DCEC3D7_1E55_46b5_A4AE_44EC071F40D5;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_7DCEC3D7_1E55_46b5_A4AE_44EC071F40D5;åpningstype;Kodeliste for å spesifisere åpningsmekanisme av port, bom eller annet som avsperrer havnesikkerhetsområde. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_7F92FC64_C38C_46d1_AD1C_C9679C207DBA;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ForvaltningsområdeGrense EAID_91EEA0A1_72D8_4ba9_BD40_24F0B2288F06;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\SlippGrense EAID_926DD697_A1B4_4f71_AD3C_9B6FCB7586BF;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\TørrdokkGrense EAID_9FDE419E_5A3A_4c4c_A160_5C0AC00E377A;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavneområdeGrense EAID_B8DCDC25_EDCE_43d7_8BE1_1ED8BAAE1566;forvaltesAv;Felt for å angi hvem som forvalter eller administrerer havneområdet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_B8DCDC25_EDCE_43d7_8BE1_1ED8BAAE1566;område;Polygon som viser geografisk utstrekning;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_B8DCDC25_EDCE_43d7_8BE1_1ED8BAAE1566;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_BB5102E8_F0E5_45c4_9F19_D33D2C395DC8;forvaltesAv;Felt for å angi hvem som forvalter området. Vanligvis kommune, IKS eller havneadministrasjon på vegne av kommune.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Forvaltningsområde EAID_BB5102E8_F0E5_45c4_9F19_D33D2C395DC8;område;Polygon som viser geografisk utstrekning.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Forvaltningsområde EAID_BB5102E8_F0E5_45c4_9F19_D33D2C395DC8;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Forvaltningsområde EAID_BBD01069_0678_4009_A267_A2A54E4497FF;beredskapstype;Beredskapstype;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_BBD01069_0678_4009_A267_A2A54E4497FF;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_BBD01069_0678_4009_A267_A2A54E4497FF;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_BBD01069_0678_4009_A267_A2A54E4497FF;spesifikasjon;Egenskap for å spesifisere beredskapstype. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_BBD01069_0678_4009_A267_A2A54E4497FF;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_C1116A3F_5235_4262_8FE9_E84F38AE8905;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_C1116A3F_5235_4262_8FE9_E84F38AE8905;høydeSjøkartnull;Angitt høyde på kaien i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_C1116A3F_5235_4262_8FE9_E84F38AE8905;kaifronttype;Beskriver type konstruksjon kaifronten har mot sjøen. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_C1116A3F_5235_4262_8FE9_E84F38AE8905;kaitype;Type kai;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_C1116A3F_5235_4262_8FE9_E84F38AE8905;lengde;Angitt lengde på kaifronten i antall meter. Kailengden måles opp på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Lengde kan også beregnes ut fra lengden på geometrien. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_C1116A3F_5235_4262_8FE9_E84F38AE8905;senterlinje;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_C1116A3F_5235_4262_8FE9_E84F38AE8905;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_C32DB8D8_20C7_4116_8C22_0C8D08B6336F;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_C32DB8D8_20C7_4116_8C22_0C8D08B6336F;objektLøpenummer;Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_C32DB8D8_20C7_4116_8C22_0C8D08B6336F;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_C32DB8D8_20C7_4116_8C22_0C8D08B6336F;sensortype;Type sensor.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_C32DB8D8_20C7_4116_8C22_0C8D08B6336F;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;høydeSjøkartnull;Angitt høyde på høyeste del av slippen, i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;kaidekketype;Beskrivelse av materialebruk på dekket av slippen.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;kranKapasitet;Kapasitet til kran tilknyttet slipp, angitt i tonn. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;maksBreddeFartøy;Maksimal bredde på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;maksDyptgåendeFartøy;Maksimal dyptgående på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;maksLengdeFartøy;Maksimal lengde på fartøy som slippen kan ta. Angis i meter. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;navn;Navn på slippen. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;slippKapasitet;Løftekapasitet til slippen, angitt i tonn. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;spesifikasjon;Attributt for å spesifisere opptrekksmekanisme (vinsj, skinner el.) eller annen relevant informasjon. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9040483_3029_435b_8C6D_9664F118225D;tilgangstype;Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte slippen.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;akseltrykk;Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;bruksklassetype;Bruksklasse;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;kaidekketype;Kaidekke;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;lastId;Tall eller tekst havnen bruker for å identifisere et lastbegrensningsområde.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;lastreferanse;Referanse til originaldokument, tegning e.l. som inneholder informasjon om lastebegrensing.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;minsteAvstandPunktlast;Hvor tett to punktlaster kan stå for å ikke overbelaste kaien. Henger sammen med egenskapen punktlast. Måles i meter (m).;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;område;Område;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;punktlast;Vekten av last fordelt i et punkt. Øvre grense for maksimal vekt av en punktlast. Måles i tonn (t). ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_C9B2052B_9C41_48fd_B079_293A5FC45A19;vektbegrensning;Vekten av jevnt fordelt last over et område. Øvre grense for jevnt fordelt last. Måles i antall tonn pr. kvadratmeter (t/m2). ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CF93803D_EFDB_4c20_918C_F0A2036C6F9F;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_CF93803D_EFDB_4c20_918C_F0A2036C6F9F;objektLøpenummer;Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_CF93803D_EFDB_4c20_918C_F0A2036C6F9F;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_CF93803D_EFDB_4c20_918C_F0A2036C6F9F;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_E5AE1E62_C580_4a29_94A7_E7FEF42D6EE9;drivstofftype;Type drivstoff.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_E5AE1E62_C580_4a29_94A7_E7FEF42D6EE9;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_E5AE1E62_C580_4a29_94A7_E7FEF42D6EE9;kapasitet;Kapasitet til fylling av drivstoff angitt i antall m3/time.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_E5AE1E62_C580_4a29_94A7_E7FEF42D6EE9;mobilitet;Egenskap for å anngi om drivstoffpunktet er fast montert eller flyttbart (mobilt drivstoffpunkt i form av en tankbil eller lignende). For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_E5AE1E62_C580_4a29_94A7_E7FEF42D6EE9;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_E5AE1E62_C580_4a29_94A7_E7FEF42D6EE9;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_E5AE1E62_C580_4a29_94A7_E7FEF42D6EE9;tilgangstype;Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte punktet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;avløpstype;Beskrivelse av hva slags tømming/avløpstype som er tilgjengelig. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;høydereferanse;Høydereferanse ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;kapasitet;Kapasitet til tømming, angitt i antall m3/time. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;kumnummer;ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;mobilitet;Egenskap for å anngi om tømmestasjonen er fast montert eller flyttbart (i form av en tankbil eller lignende). For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;tilgangstype;Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte tømmestasjonen.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_F309BEAC_5E16_40f0_B19E_A2D2F969D7F4;tilkoblingsdimensjon;Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_F41B67B4_8C20_4934_81B1_190437886939;ELanleggstype;Beskrivelse av hva slags type strømtilkobling som kan gjøres.;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_F41B67B4_8C20_4934_81B1_190437886939;ELkoblinger;Spesifikasjon av de ulike kombinasjonene EL-koblingspunkt som finnes. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_F41B67B4_8C20_4934_81B1_190437886939;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_F41B67B4_8C20_4934_81B1_190437886939;posisjon;Posisjon;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_F41B67B4_8C20_4934_81B1_190437886939;rekkeviddeLadeanlegg;Attributt som benyttes ved ladeannlegg, for å spesifisere lengde på kabeltrommel som er tilgjengelig. Oppgis i meter. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_F41B67B4_8C20_4934_81B1_190437886939;status;Beskriver status til et objekt. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_F41B67B4_8C20_4934_81B1_190437886939;tilgangstype;Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte punktet. ;egenskap;2.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling