Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0A6C2BCB_A860_4735_B1D1_8DC85B12D0B6;Fortau Tillatte verdier;;diagram;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_B77A3DDE_B4E8_4957_A3AF_777AA0BF255C;Fortau Assosiasjoner;;diagram;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_F3662A27_5344_4bd5_922D_13704270CE50;Fortau Betingelser;;diagram;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_2790317A_4964_4ce7_A888_679FA2981CFA;Fortau;Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1);objekttype;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau EAID_2ED451C9_E788_4922_843A_395B2C048E0E;Belegning;Angir hvilken belegning det er på fortauet.;kodeliste;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau EAID_4A7D1816_3018_4428_9E36_95D47696CEEC;Varmekabler;Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet;kodeliste;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau EAID_2790317A_4964_4ce7_A888_679FA2981CFA;belegning;Angir hvilken belegning det er på fortauet.;egenskap;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau\Fortau EAID_2790317A_4964_4ce7_A888_679FA2981CFA;bredde_GjSnitt;Angir gjennomsnittlig bredde av vegobjektet. Enhet: Meter;egenskap;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau\Fortau EAID_2790317A_4964_4ce7_A888_679FA2981CFA;varmekabler;Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet;egenskap;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau\Fortau EAID_2790317A_4964_4ce7_A888_679FA2981CFA;byggeår;Angir byggeår for vegobjektet;egenskap;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau\Fortau EAID_2790317A_4964_4ce7_A888_679FA2981CFA;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau\Fortau EAID_2790317A_4964_4ce7_A888_679FA2981CFA;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau\Fortau