Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_B1B67865_DA43_4faa_92E6_D8A5D3AC02D0;Generelle konsepter;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6;pakke;1.0;Gyldig;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Generelle konsepter EAID_6D40BE46_C32A_42f7_ABED_E616C332FA58;Hoveddiagram Havnedata 20201022;;diagram;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_EEA58770_6094_4212_AA01_CCBA66875F1F;Pakkerealisering;;diagram;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_CD39ACE0_D76C_49fa_8E8D_29A8CE5B9814;Kodelister;;diagram;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_BF171B39_CE4E_4baa_944C_4EBE2A7AC21D;Flateavgrensning;;diagram;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_B5DDF02E_B477_4774_A2F3_256341A07DA9;Arv av fellesegenskaper;;diagram;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_096E1516_7269_4acb_9545_3DA6C3B11853;Kaifront;Kaifronten er en del av kaia som er egna for å legge til med båt. Hvert kaifront-objekt har en kaitype-egenskap som sier noe om hva slags bruk kaia er egnet for. En kai deles i flere kaifront-objekter der kaia har en knekk, slik at det ikke er egnet for fortøying av båter, eller der type kai forandres. Kaifront har sammenfallende geometri i 3D med den delen av KaiBryggeKant (i FKB-BygnAnlegg) som følger kystkonturen. Kaifronten har sammenfallende geometri i grunnriss (2D), med KystkonturTekniskeAnlegg (i FKB-Vann).;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_0AD9D276_FB36_46d0_86AD_5B8713863F4C;LastbegrensningsområdeGrense;avgrensning av område med fartsbegrensning.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;Beredskapspunkt;punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_1A4759E7_D6A5_42ab_9F86_C588801604F5;HavneområdeGrense;avgrensning av havneområde.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;Fortøyningsinnretning;fortøyningsinnretning som tilhører kaia;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_28C47DF2_FB40_4930_83D9_69500DF64BF9;Kran;Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_33519B80_C70B_426e_BFDE_D05BDDE2B142;Vanntilkobling;tilkoblingspunkt for vann på kaia;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_3B92359F_8A4F_4654_B4F1_D581896D4FD7;KaiområdeGrense;avgrensning av kaiområde;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_42B501B6_F5B6_4dd6_8483_62A64322CC6A;KaiobjektGenerell;Abstrakt objekt som holder egenskaper som er felles for alle objekttyper i FKB-Havn;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_4825C6A4_9BB2_4f80_8BE8_9710853812ED;Havneområde;Et havneområde som definert i SSNN (Safe Seanet) eller av havnen selv. Havneområdet kan inneholde mange kaier og andre havneobjekter. Objektene må ikke nødvendigvis ligge innenfor havneområdet.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_4F1F4238_9DF4_4b38_B10C_23890B788084;Havnegjerde;Gjerde eller annen barriere for avgrensning av Havneområde eller Havnesikkerhetsområde. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_60242424_CEA8_412b_9F82_2B804B4DE076;Havnesikkerhetsområde;Mindre del av havneområde som er underlagt særskilt sikkerhet i henhold til ISPS (International Ship and Port Facility Security code). ISPS-regelverket inneholder en rekke myndighetskrav og krav til konkrete sikringstiltak som skal iverksettes om bord på skip og i havneanlegg som betjener slike skip.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;Strømtilkobling;tilkoblingspunkt for strøm på kaia;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_80820BC6_6716_48ea_A808_D4807FD2BD40;Toalett;offentlig toalett;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_82BCFF52_48AD_472c_A047_B0FF8A0D8B82;Drivstofftilkobling;mulighet for fylling av drivstoff på kaia;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_9B067142_D3A0_4baf_9DAE_EA8FB0217589;ObjektIdGenerell;Abstrakt objekt som objektid-egenskapen. Dette er en unik identifisering av enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. For havneobjekt, som ikke hører til under verken generelle havneobjekt eller generelle kaiobjekt benyttes ObjektId_generell for å definere objektid-egenskapen.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_C5A035FC_21D5_4db8_A06A_68E325B969D4;Fender;Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_D19B30CD_08F2_4a56_A2BE_DDCED303873D;HavnesikkerhetsområdeGrense;avgrensning av havnesikkerhetsområde;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;Avfallspunkt;punkt for å kaste avfall;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_E013E09E_6409_4e3c_88D9_8BE980ABDF2D;Havnesensor;Sensor som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_E5101005_D821_458c_8D1B_B41754CD0FB6;HavneobjektGenerell;Abstrakt objekt som holder egenskaper som er felles for alle objekttyper i FKB-Havn;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;Lastbegrensningsområde;Kaiområde er området innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Hvert Kaiområde skal tilhøre en Kaifront og avgrenses av Kaifronten mot vannet.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;Kaifrontområde;Kaiområde er området innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Hvert Kaiområde skal tilhøre en Kaifront og avgrenses av Kaifronten mot vannet.;objekttype;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_02D704F0_2663_40ac_A692_2E9296209698;Fendertype;angivelse av ulike fendertyper;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_0B96D1C9_C92F_4c50_AF9E_1F24E08C5D0E;Sensortype;type sensor;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_1725ABE8_EF00_4923_8A3B_654CB6BFB524;Beredskapstype;beredskapstype;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_2C44DE2C_CC52_4bba_BB90_E2F98EF60622;Drivstofftype;Angir hvilke typer drivstoff som kan fylles;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_3A722D7A_893F_4ee1_8191_E4FF71BFCF01;Beholdertype;Angir type avfallsbeholder;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_3B7495A5_C7BB_4c23_8911_7757751DF9C3;Fortøyningstype;type fortøyningsinnretning;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_5C0AA339_1C3A_494b_BAB6_FCF1557E180B;Strømanleggstype;Type strømanlegg;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_6DE7C16D_A704_4805_BF75_2FDD11DD71F1;Vanntilkoblingstype;Type vanntilkobling. Kodeliste for objekttypen Vanntilkoblingspunkt. Ved flere typer, bruk annen.;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_8D46A186_63B7_4edf_8DFD_4E269F529F01;Krantype;Angir hvilken type kran;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_945B6495_B5B9_442e_8FE7_3CCA923DB003;Kaidekketype;angivelse av ulike typer dekke på kai;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_A6890E47_3795_4c5b_8380_1FA87804FE0B;Status;Angir status til havneobjekt;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_A7B5FA7B_294D_4f11_B4B3_E02E780B3038;Sikringstype;Angir sikring til havneobjekt;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_B0D0F94A_BAFA_4c4f_BEC0_F64AA3C561E8;DrivstoffTilkoblingstype;fast eller mobilt tilkoblingspunkt for drivstoff;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_BD7A2D5F_262C_4353_9A96_C83645E39866;Fenderorientering;Angir orientering til fender;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_C1423A91_6F4B_4193_A33B_EABC7C7B5656;Avfallstype;Angir type avfall;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_DCA362C5_0DEB_47b3_860C_F4867AF4EB7D;Kaitype;angivelse av ulike kaityper;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_EB444D8B_8AF3_4099_B897_49E03DA84E8F;Bruksklassetype;"Kodelisten angir bruksklasse på kai. Bruksklassetype er kodeliste for egenskap bruksklasse på objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i ""Forskrift om bruk av kjøretøy"" og Statens vegvesen sin håndbok R412.";kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_F7A62D8B_01C0_4093_A677_55B5069203B8;Høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_FC586E18_7B7C_4fb3_9012_EDC90B6F9EFE;Tilgangstype;Angir tilgang til havneobjekt;kodeliste;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_096E1516_7269_4acb_9545_3DA6C3B11853;høyde;Angitt høyde på kaia i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkart null (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_096E1516_7269_4acb_9545_3DA6C3B11853;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_096E1516_7269_4acb_9545_3DA6C3B11853;høydeSjøkartnull;Angitt høyde på kaien i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_096E1516_7269_4acb_9545_3DA6C3B11853;kaitype;type kai;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_096E1516_7269_4acb_9545_3DA6C3B11853;lengde;Angitt lengde på kaifronten i antall meter. Kailengden måles opp på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Lengde kan også beregnes ut fra lengden på geometrien. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_096E1516_7269_4acb_9545_3DA6C3B11853;retning;Angitt retning på kaien, angitt i grader mot geografisk nord. Kairetningen måles på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Kailinjer som går direkte fra sør mot nord har retning 0°. Retningen måles med klokka og retningen er alltid i området 0-180°. Retning kan også beregnes ut fra geometrien. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_096E1516_7269_4acb_9545_3DA6C3B11853;senterlinje;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_0AD9D276_FB36_46d0_86AD_5B8713863F4C;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LastbegrensningsområdeGrense EAID_0AD9D276_FB36_46d0_86AD_5B8713863F4C;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LastbegrensningsområdeGrense EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;beredskapstype;beredskapstype;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;posisjon;posisjon;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_0F5A4B83_1C33_4929_9318_18A66B7E4614;spesifikasjon;Egenskap for å spesifisere beredskapstype. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_1A4759E7_D6A5_42ab_9F86_C588801604F5;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavneområdeGrense EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;fortøyningstype;fortøyningstype;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;høydeSjøkartnull;Angitt høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;maksbelastning;Beskrivelse av maks belastning for pullerten i antall tonn;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;posisjon;posisjon;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;retning;Retningen angis kun dersom fortøyningsinnretningen er rotert i forhold til kaifronten. Det er retningen på sokkelen som måles inn. Retning angis i grader mot geografisk nord. Retningen måles med klokka. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;sertifiseringsdato;Dato for forrige sertifisering;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;spesifikasjon;Egenskap for å spesifisere fortøyningsinnretning;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;status;status;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;tillattFortøyningsvinkelGrunnriss;Tillatt område for fortøyning sett i grunnriss. Eksempel: +/-90° ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_1E45B81B_60AD_4ddc_AC8B_D8C1572082C2;tillattFortøyningsvinkelOppriss;Tillatt område for fortøyning sett i oppriss. Eksempel: +75°/-15° ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_28C47DF2_FB40_4930_83D9_69500DF64BF9;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_28C47DF2_FB40_4930_83D9_69500DF64BF9;kranspesifikasjon;Spesifikasjon for kranen;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_28C47DF2_FB40_4930_83D9_69500DF64BF9;krantype;krantype;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_28C47DF2_FB40_4930_83D9_69500DF64BF9;maksbelastning;maks løfteevne for krana angitt i tonnes (ved liten arm). ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_28C47DF2_FB40_4930_83D9_69500DF64BF9;maksbelastningRekkevidde;maks løfteevne for krana ved maksimal arm/rekkevidde angitt i antall tonnes;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_28C47DF2_FB40_4930_83D9_69500DF64BF9;posisjon;posisjon;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_28C47DF2_FB40_4930_83D9_69500DF64BF9;rekkevidde;Rekkevidden til kranen, ut fra kaifronten, i antall meter. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_33519B80_C70B_426e_BFDE_D05BDDE2B142;høydereferanse;høydereferanse;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Vanntilkobling EAID_33519B80_C70B_426e_BFDE_D05BDDE2B142;kapasitet;kapasitet til fylling/tømming av vann angitt i antall m3/time ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Vanntilkobling EAID_33519B80_C70B_426e_BFDE_D05BDDE2B142;kumnummer;ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Vanntilkobling EAID_33519B80_C70B_426e_BFDE_D05BDDE2B142;posisjon;posisjon;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Vanntilkobling EAID_33519B80_C70B_426e_BFDE_D05BDDE2B142;tilkoblingsdimensjon;Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Vanntilkobling EAID_33519B80_C70B_426e_BFDE_D05BDDE2B142;vanntilkobling;Beskrivelse av hva slags type vanntilkobling som kan gjøres.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Vanntilkobling EAID_3B92359F_8A4F_4654_B4F1_D581896D4FD7;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\KaiområdeGrense EAID_3B92359F_8A4F_4654_B4F1_D581896D4FD7;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\KaiområdeGrense EAID_42B501B6_F5B6_4dd6_8483_62A64322CC6A;kaiident;Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\KaiobjektGenerell EAID_42B501B6_F5B6_4dd6_8483_62A64322CC6A;kainavn;Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\KaiobjektGenerell EAID_4825C6A4_9BB2_4f80_8BE8_9710853812ED;navn;Navn på havneområdet;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_4825C6A4_9BB2_4f80_8BE8_9710853812ED;område;Polygon som viser geografisk utstrekning;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_4825C6A4_9BB2_4f80_8BE8_9710853812ED;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_4F1F4238_9DF4_4b38_B10C_23890B788084;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_4F1F4238_9DF4_4b38_B10C_23890B788084;senterlinje;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_4F1F4238_9DF4_4b38_B10C_23890B788084;status;status;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_60242424_CEA8_412b_9F82_2B804B4DE076;kontaktinformasjonPFSO;Kontaktinformasjon til PFSP eller assisterende PFSO på det aktuelle ISPS-området.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesikkerhetsområde EAID_60242424_CEA8_412b_9F82_2B804B4DE076;område;Polygon som viser geografisk utstrekning;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesikkerhetsområde EAID_60242424_CEA8_412b_9F82_2B804B4DE076;portFaciilityNrIMO;Lokasjonskode for ISPS-området. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesikkerhetsområde EAID_60242424_CEA8_412b_9F82_2B804B4DE076;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesikkerhetsområde EAID_60242424_CEA8_412b_9F82_2B804B4DE076;sikring;beskriver sikring/tilgang til havnesikkerhetsområdet;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesikkerhetsområde EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;effekt;Watt. Arbeid pr. sekund.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;faser;Betegnelse på de enkelte polene eller lederne i et vekselstrømsystem. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;frekvens;Hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;kontakttype;Beskriver kontakttype for strømuttak. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;posisjon;posisjon;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;spenning;Volt. Elektrisk spenning.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;strømstyrke;Ampere, SI-enheten for elektrisk strøm. Strømstyrke er lik ladning som passerer et tverrsnitt av en leder pr. sekund.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling EAID_63E77B7F_9DFF_43c0_8B8F_DBC5DD1D51C4;tilkoblingstype;Beskrivelse av hva slags type strømtilkobling som kan gjøres.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Strømtilkobling EAID_80820BC6_6716_48ea_A808_D4807FD2BD40;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_80820BC6_6716_48ea_A808_D4807FD2BD40;posisjon;posisjon;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_82BCFF52_48AD_472c_A047_B0FF8A0D8B82;drivstofftype;type drivstoff;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_82BCFF52_48AD_472c_A047_B0FF8A0D8B82;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_82BCFF52_48AD_472c_A047_B0FF8A0D8B82;kapasitet;kapasitet til fylling av drivstoff angitt i antall m3/time;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_82BCFF52_48AD_472c_A047_B0FF8A0D8B82;posisjon;posisjon;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_82BCFF52_48AD_472c_A047_B0FF8A0D8B82;tilkoblingstype;type drivstofftilkobling;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_9B067142_D3A0_4baf_9DAE_EA8FB0217589;objektId;Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ObjektIdGenerell EAID_C5A035FC_21D5_4db8_A06A_68E325B969D4;fenderspesifikasjon;Egenskap for å spesifisere fender. Fenderen kan beskrives med mål, for eksempel bredde, høyde, diameter etc. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_C5A035FC_21D5_4db8_A06A_68E325B969D4;fendertype;fendertype;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_C5A035FC_21D5_4db8_A06A_68E325B969D4;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_C5A035FC_21D5_4db8_A06A_68E325B969D4;høydeSjøkartnull;Angitt høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_C5A035FC_21D5_4db8_A06A_68E325B969D4;orientering;reting/orientering på fenderen;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_C5A035FC_21D5_4db8_A06A_68E325B969D4;posisjon;posisjon;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_D19B30CD_08F2_4a56_A2BE_DDCED303873D;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnesikkerhetsområdeGrense EAID_D19B30CD_08F2_4a56_A2BE_DDCED303873D;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnesikkerhetsområdeGrense EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;avfallsplan;;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;avfallstype;avfallstype;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;beholdertype;beholdertype;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;posisjon;posisjon;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_D492A1FE_B5AE_400b_B17F_AC4790905401;tilgangstype;tilgangstype;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_E013E09E_6409_4e3c_88D9_8BE980ABDF2D;høydereferanse;høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_E013E09E_6409_4e3c_88D9_8BE980ABDF2D;posisjon;posisjon;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_E013E09E_6409_4e3c_88D9_8BE980ABDF2D;sensortype;type sensor;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_E013E09E_6409_4e3c_88D9_8BE980ABDF2D;status;status;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_E5101005_D821_458c_8D1B_B41754CD0FB6;havneident;Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer et havneområde innenfor en UN/LOCODE-område. ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavneobjektGenerell EAID_E5101005_D821_458c_8D1B_B41754CD0FB6;UNLOCODE;Lokaliseringskode fra UN/LOCODE systemet som identifiserer et større havneområde Eks. Stavanger havn: NO SVG Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavneobjektGenerell EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;akseltrykk;Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;bruksklasse;bruksklasse;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;kaidekke;kaidekke;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;lastreferanse;Referanse til originaldokument, tegning e.l. som inneholder informasjon om lastebegrensing.;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;minsteAvstandPunktlast;Hvor tett to punktlaster kan stå for å ikke overbelaste kaien. Henger sammen med egenskapen punktlast. Måles i meter (m).;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;område;område;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;punktlast;Vekten av last fordelt i et punkt. Øvre grense for maksimal vekt av en punktlast. Måles i tonn (t). ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_E52C526C_1A19_4db3_B460_B408B57E2933;vektbegrensning;Vekten av jevnt fordelt last over et område. Øvre grense for jevnt fordelt last. Måles i antall tonn pr. kvadratmeter (t/m2). ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;akseltrykk;Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller et kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifrontområde EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;kaidekke;Beskrivelse av materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.) ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifrontområde EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;kaitype;angivelse av kaitype;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifrontområde EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;område;område;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifrontområde EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifrontområde EAID_ED5BCD2E_C793_412a_8485_C0BABF2BD744;vektbegrensning;Vekten av jevnt fordelt last over et område. Øvre grense for jevnt fordelt last. Måles i antall tonn pr. kvadratmeter (t/m2). ;egenskap;20201022;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifrontområde