Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_F182B499_A9C1_440f_B30A_4A67ABD0AE85;Avrettingslag Tillatte verdier;;diagram;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_AB994BA9_5AF1_4812_AC55_79DCDC35A03F;Avrettingslag Assosiasjoner;;diagram;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_A714FB8D_8FC2_498c_AE45_FD7146614118;Avrettingslag Betingelser;;diagram;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_2FC6C31F_DC5F_4e26_B78C_7D25FE47DD91;Avrettingslag;Avrettingslag i overbygning;objekttype;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag EAID_2FC6C31F_DC5F_4e26_B78C_7D25FE47DD91;materialtype;Angir hvilken materialtype som er benyttet;egenskap;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag\Avrettingslag EAID_2FC6C31F_DC5F_4e26_B78C_7D25FE47DD91;steinstørrelse;Angir hvilken steinstørrelse som er benyttet (fra-til);egenskap;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag\Avrettingslag EAID_2FC6C31F_DC5F_4e26_B78C_7D25FE47DD91;byggeår;Angir byggeår for vegobjektet;egenskap;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag\Avrettingslag EAID_2FC6C31F_DC5F_4e26_B78C_7D25FE47DD91;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag\Avrettingslag EAID_2FC6C31F_DC5F_4e26_B78C_7D25FE47DD91;felt;Tekststreng som brukes dersom objektet gjelder bestemte kjørefelt;egenskap;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag\Avrettingslag EAID_2FC6C31F_DC5F_4e26_B78C_7D25FE47DD91;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag\Avrettingslag