Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_2916A5B1_FE5F_440c_9128_AF3949CECF51;Mobiltelefonsamband Tillatte verdier;;diagram;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_730EB4F9_73D0_45ff_A825_A8F5B64A62FE;Mobiltelefonsamband Assosiasjoner;;diagram;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_87427AF4_EAAE_4f3c_9751_F8D860034F07;Mobiltelefonsamband Betingelser;;diagram;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_CEEE1F83_5848_4272_B505_4412EA4BE4E4;Mobiltelefonsamband;System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff);objekttype;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband EAID_894ED7D0_FC39_4fcf_82BF_049C3EDD79E3;MobiltelefonGSM_TelenorMobil;Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett;kodeliste;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband EAID_97EF6A33_332B_48ec_B0BC_9F4D4033D6C5;MobiltelefonGSM_Netcom;Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett;kodeliste;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband EAID_CEEE1F83_5848_4272_B505_4412EA4BE4E4;mobiltelefonGSM_Netcom;Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett;egenskap;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband\Mobiltelefonsamband EAID_CEEE1F83_5848_4272_B505_4412EA4BE4E4;mobiltelefonGSM_TelenorMobil;Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett;egenskap;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband\Mobiltelefonsamband EAID_CEEE1F83_5848_4272_B505_4412EA4BE4E4;etableringsår;Angir etableringsår for vegobjektet, dvs det året det ble satt i drift;egenskap;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband\Mobiltelefonsamband EAID_CEEE1F83_5848_4272_B505_4412EA4BE4E4;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband\Mobiltelefonsamband EAID_CEEE1F83_5848_4272_B505_4412EA4BE4E4;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband\Mobiltelefonsamband