Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_16BCBC22_711A_46fd_9B41_82E5D4164FF4;FKB-Bane-5.0.1;Datamodell for FKB-Bane. Spesifikasjonen omfatter jernbanens infrastruktur - i hovedsak banelegemet. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som beskrives i mer generell form i andre FKB-datasett, er ikke tatt med i denne produktspesifikasjonen. Dette gjelder for eksempel spesifikasjoner for Høydekurve, Bygning, Bygningsmessige anlegg, Veg og Ledning. ;produktspesifikasjon;5.0.1;Gyldig;FKB-Bane-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0.1 EAPK_BB3EC76F_E539_4c58_8787_0B05EFBCF688;FKB-Bane-5.0;Datamodell for FKB-Bane. Spesifikasjonen omfatter jernbanens infrastruktur - i hovedsak banelegemet. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som beskrives i mer generell form i andre FKB-datasett, er ikke tatt med i denne produktspesifikasjonen. Dette gjelder for eksempel spesifikasjoner for Høydekurve, Bygning, Bygningsmessige anlegg, Veg og Ledning. ;produktspesifikasjon;5.0;Gyldig;FKB-Bane-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0 EAPK_C3DDC3F4_A942_4595_A2A3_7E1F16C8013F;FKB-Bane;Spesifikasjonen omfatter jernbanens infrastruktur - i hovedsak banelegemet. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som beskrives i mer generell form i andre FKB-datasett, er ikke tatt med i denne produktspesifikasjonen. Dette gjelder for eksempel spesifikasjoner for Høydekurve, Bygning, Bygningsmessige anlegg, Veg og Ledning. FKB-Bane versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Bane versjon 4.0 ;produktspesifikasjon;4.6;Erstattet;FKB-Bane;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane EAPK_9EFD4F6C_C7B1_4393_AEB2_2ADBA1AAEA18;Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0;;pakke;1.0;;Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0