Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_4E035C20_5CC2_445a_90D1_B1DBA6D8C91C;TS-inspeksjon Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon EAID_0E19E86A_7570_467d_A69C_2234131F252E;TS-inspeksjon Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon EAID_9AE3992F_7E99_4106_94D5_0C7E7B0E379E;TS-inspeksjon Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;TS_Inspeksjon;Oversikt og status for TS-inspeksjoner;objekttype;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon EAID_16206686_D1DC_45d0_A524_306DE0758F8F;StørreInvestering;Angir om tiltak er større investering eller ikke;kodeliste;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon EAID_81241D44_8C04_47f8_A00E_AC085ED65285;StatusTS_Inspeksjon;Angir status for gjennomføring av tiltak.;kodeliste;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon EAID_F640DC6C_46AA_426c_A090_3EFAF2CED2B1;Inspeksjonstype;Angir type TS-inspeksjon.;kodeliste;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;strekningsnavn;Navn på strekning / stedsbestemmelse. Angis med navn fra-til i metreringsretning. Som navn kan benyttes stedsnavn i NVDB, kryss navn eller andre stedsnavn. Navnet vil framgå av rapporten fra aktuell TS-inspeksjon;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;rapportnavn;Navn på rapporten som beskriver funnene fra TS-inspeksjonen. Kan være nyttig for å kunne gjenfinne den aktuelle rapporten.;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;inspeksjonstype;Angir type TS-inspeksjon.;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;utførtDato;Angir dato når inspeksjonen er gjennomført.;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;rapportDato;Angir dato når rapporten er levert bestiller;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;bestiller;Angir navn på enhet eller prosjekt som har bestilt inspeksjonen. For enhet angis fortrinnsvis navn som er registrert i adresseboka i Outlook (f.eks. Drift Oppland). For prosjekt angis normalt navnet på prosjektet som har bestilt inspeksjonen (f.eks. Prosjekt E6 Biri-Otta). Prosjekt som bestiller vil i hovedsak være aktuelt for inspeksjon før og etter åpning.;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;kostnad;Angir total beregnet kostnad for gjennomføring av alle kartlagte funn i den aktuelle TS-inspeksjonen Enhet: KiloKroner;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;størreInvestering;Angir om tiltak er større investering eller ikke;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;rapportreferanse;Referanse til TS-rapport som er lagret på O:\Landsdekkende eller i Mime.;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;merknad;Kan gi tilleggsinformasjon. F.eks. nærmere beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført, planlagt tid for gjennomføring (budsjett), avhengigheter for gjennomføring (tiltak som krever regulering) o.s.v.;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;status;Angir status for gjennomføring av tiltak.;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon\TS_Inspeksjon