Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_ABB4EDA1_EBDC_4e51_B297_B46D71A5507A;Samlemodell;;diagram;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_1431AF1F_EC71_47bb_AF85_E00C4F6761C0;Datatyper;;diagram;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_84920539_6B77_4bf8_A6BB_D99F8AEAECCC;Kodelister;;diagram;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_4643D954_EBC1_4a50_AFEE_0FE77128DD90;Industrianlegg;landbasert anlegg for industriproduksjon -- Definition -- land-based installation for industrial production;objekttype;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg EAID_246CD079_08F3_461e_9881_2C73F6296CC6;Utslippsmengde;mengde og enhet for utslipp;datatype;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg EAID_56EEAD74_C8FE_47e4_A80D_DB5F32D02601;Utslipp;angir mengde og type utslipp fra en utslippskilde -- Definition - - indicates quantity and type of discharge/emission from a source;datatype;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg EAID_65D3C114_CADF_4c1f_9F82_C4DB1554B1B0;UtslippType;angir om utslipp går til luft eller vann -- Definition - - indicates whether a discharge to water or an emission to air;kodeliste;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg EAID_246CD079_08F3_461e_9881_2C73F6296CC6;mengde;mengde for utslipp ;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Utslippsmengde EAID_246CD079_08F3_461e_9881_2C73F6296CC6;måleenhet;enhet for utslipp;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Utslippsmengde EAID_4643D954_EBC1_4a50_AFEE_0FE77128DD90;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Industrianlegg EAID_4643D954_EBC1_4a50_AFEE_0FE77128DD90;navn;navn på anlegg;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Industrianlegg EAID_4643D954_EBC1_4a50_AFEE_0FE77128DD90;organisasjonsnummer;;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Industrianlegg EAID_4643D954_EBC1_4a50_AFEE_0FE77128DD90;bransje;bransjekode fra NACE standarden -- Definition -- sector code from the NACE standard;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Industrianlegg EAID_4643D954_EBC1_4a50_AFEE_0FE77128DD90;utslipp;mengde og type utslipp fra en kilde -- Definition -- quantity and type of discharge from a source;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Industrianlegg EAID_4643D954_EBC1_4a50_AFEE_0FE77128DD90;tilknyttetKommunaltAvløp;angir om utslipp til vann går til det kommunale avløpsnettet -- Definition -- indicates whether the discharge to water goes into the municipal sewer system ;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Industrianlegg EAID_4643D954_EBC1_4a50_AFEE_0FE77128DD90;rapporteringsår;hvilket år de innrapporterte utslippene gjelder for -- Definition -- what year the reported discharges apply to;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Industrianlegg EAID_56EEAD74_C8FE_47e4_A80D_DB5F32D02601;komponent;kode for kjemisk stoff eller parameter Merknad: Kodene bør på sikt standardiseres, men det har ikke vært mulig innenfor SOSI-arbeidet. Data fra SFTs fagsystem vil inneholde standardiserte koder -- Definition -- code for chemical substance or parameter Note: In the long term, the codes should be standardised, but this has not been possible within the scope of the SOSI work. Data from the Norwegian Pollution Control Authority (SFT)'s technical system will contain standardised codes;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Utslipp EAID_56EEAD74_C8FE_47e4_A80D_DB5F32D02601;utslippsmengde;mengde og enhet for utslipp ;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Utslipp EAID_56EEAD74_C8FE_47e4_A80D_DB5F32D02601;utslippType;angir om utslipp går til luft eller vann -- Definition -- indicates whether a discharge to water or an emission to air ;egenskap;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg\Utslipp