Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_68EC5099_70BB_4717_85C6_AB79AB01F08C;2022;;pakke;1.0;;2022;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022 EAPK_D20C0BA3_BE8C_4bb4_AAEB_89512B4E6F37;Felleskrav til alle dokumentasjonstyper;;pakke;1.0;;Felleskrav til alle dokumentasjonstyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Felleskrav til alle dokumentasjonstyper EAPK_B6F9FBFF_C9FE_4b9e_B48E_F3221AAA20B1;Grunnlagsdata;;pakke;1.0;;Grunnlagsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Grunnlagsdata EAPK_A6604290_AD76_4d22_B9AE_C95EA1F6E2CB;Modeller;;pakke;1.0;;Modeller;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller EAPK_05380D8F_F483_43ff_97A1_D25C6A23391C;Registrering av data;;pakke;1.0;;Registrering av data;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Registrering av data EAPK_D3E72A25_0611_4235_81CA_6C4C518E4570;Resultatdata;;pakke;1.0;;Resultatdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Resultatdata