Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_51559C09_6858_4a2a_9EC9_57FD58EC39E7;Fiberduk Tillatte verdier;;diagram;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_A817B08A_04E7_40ca_BF68_D661BE7C5F19;Fiberduk Assosiasjoner;;diagram;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_67CBFB7E_6193_414b_B7E4_0F8C34B2446E;Fiberduk Betingelser;;diagram;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_371057A1_7359_4e20_95A8_8A91533C6879;Fiberduk;Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).;objekttype;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk EAID_371057A1_7359_4e20_95A8_8A91533C6879;leggedato;Angir leggedato for fiberduk/armeringsnett;egenskap;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk\Fiberduk EAID_371057A1_7359_4e20_95A8_8A91533C6879;plassering;"Angir hvor i en konstruksjon fiberduken er plassert. Kan f.eks være ""på planering"", med mer";egenskap;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk\Fiberduk EAID_371057A1_7359_4e20_95A8_8A91533C6879;breddeGjennomsnitt;Angir representativ bredde Enhet: Meter;egenskap;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk\Fiberduk EAID_371057A1_7359_4e20_95A8_8A91533C6879;produktnavn;Angir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer;egenskap;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk\Fiberduk EAID_371057A1_7359_4e20_95A8_8A91533C6879;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk\Fiberduk EAID_371057A1_7359_4e20_95A8_8A91533C6879;felt;Tekststreng som brukes dersom objektet gjelder bestemte kjørefelt;egenskap;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk\Fiberduk EAID_371057A1_7359_4e20_95A8_8A91533C6879;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk\Fiberduk