Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0D492F4F_413A_478c_A63B_64E5B6978D1D;Svingerestriksjon;Angir svingerestriksjon;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_24DE152D_9463_471a_8E6B_ECCB01563D9C;InnkjøringForbudt;Angir innkjøring forbudt;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_3523539D_6489_4081_9E04_1C5B136B0047;Serviceveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_3AAB2053_E180_4716_93B7_EE39EC0DF09D;Motorveg;Strekninger som har vedtatt status motorveg.;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_52C3366D_00A3_4976_AA53_CD5AF7A9771A;Vegsperring;Angir at veg er fysisk sperret.;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_53E0E659_4CDC_40a6_B04D_FB388098DDFA;Landbruksvegklasse;Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;Høydebegrensning;Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_7271EFE5_FB2F_41f5_945E_F33118D9D353;Fartsgrense;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;VærutsattVeg;"Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under ""Tilleggsinformasjon""";objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_C79E5EC1_FE47_4a4b_A65A_406E48EF7EAD;FunksjonellVegklasse;En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;Gågatereguleringer;Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;FartsgrenseVariabel;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_E7270195_5EFE_41e8_B5D9_7CFAD2061F74;Trafikkreguleringer;Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_ED28C23A_C679_4675_9DEA_C584D14DCDE3;Jernbanekryssing;Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_F48B8BF5_617E_444e_B388_0C68634D5D1D;Beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.;objekttype;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper EAID_0D492F4F_413A_478c_A63B_64E5B6978D1D;merknad;"Kan gi permanent merknad. F.eks ""høyresving forbudt""";egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Svingerestriksjon EAID_0D492F4F_413A_478c_A63B_64E5B6978D1D;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Svingerestriksjon EAID_0D492F4F_413A_478c_A63B_64E5B6978D1D;svingeforbudFra;angir hvilken lenke svingerestriksjonen gjelder fra. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting på referanselenkene;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Svingerestriksjon EAID_0D492F4F_413A_478c_A63B_64E5B6978D1D;svingeforbudTil;angir hvilken lenke svingerestriksjonen gjelder til. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting på referanselenkene;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Svingerestriksjon EAID_24DE152D_9463_471a_8E6B_ECCB01563D9C;merknad;Merknad som gjelder for den bestemte forekomsten uavhengig av tid.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\InnkjøringForbudt EAID_24DE152D_9463_471a_8E6B_ECCB01563D9C;skiltnummer;Angir skiltnummer i forbindelse med innkjøring forbudt;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\InnkjøringForbudt EAID_24DE152D_9463_471a_8E6B_ECCB01563D9C;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\InnkjøringForbudt EAID_24DE152D_9463_471a_8E6B_ECCB01563D9C;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\InnkjøringForbudt EAID_3523539D_6489_4081_9E04_1C5B136B0047;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Serviceveg EAID_3523539D_6489_4081_9E04_1C5B136B0047;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Serviceveg EAID_3AAB2053_E180_4716_93B7_EE39EC0DF09D;motorvegtype;Angir hvilken type motorveg det er tale om;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Motorveg EAID_3AAB2053_E180_4716_93B7_EE39EC0DF09D;vedtaksnummer;Angir vedtaksnummer;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Motorveg EAID_3AAB2053_E180_4716_93B7_EE39EC0DF09D;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Motorveg EAID_3AAB2053_E180_4716_93B7_EE39EC0DF09D;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Motorveg EAID_3AAB2053_E180_4716_93B7_EE39EC0DF09D;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Motorveg EAID_52C3366D_00A3_4976_AA53_CD5AF7A9771A;type;Angir hvilken type sperring det er tale om;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_52C3366D_00A3_4976_AA53_CD5AF7A9771A;funksjon;Angir hvilken funksjon sperringen har;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_52C3366D_00A3_4976_AA53_CD5AF7A9771A;gjeldertidsrom;Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) vegsperringen gjelder;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_52C3366D_00A3_4976_AA53_CD5AF7A9771A;merknad;Opplysning om spesielle forhold knyttet til fysisk sperring.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_52C3366D_00A3_4976_AA53_CD5AF7A9771A;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_52C3366D_00A3_4976_AA53_CD5AF7A9771A;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_52C3366D_00A3_4976_AA53_CD5AF7A9771A;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_53E0E659_4CDC_40a6_B04D_FB388098DDFA;klasseLandbruksveg;;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Landbruksvegklasse EAID_53E0E659_4CDC_40a6_B04D_FB388098DDFA;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Landbruksvegklasse EAID_53E0E659_4CDC_40a6_B04D_FB388098DDFA;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Landbruksvegklasse EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;skiltaHøyde;Angir skilta høyde i forbindelse med høydebegrensningen. Håndbok N300 (050) beskriver hvordan verdier beregnes ut fra målte høyder Enhet: Meter;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;typeHinder;Angir hvilken type hinder det er tale om;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;beregnetHøyde;Minste målte høyde minus sikkerhetsmargin, avrundet ned til nærmeste desimeter (ref. regelverk i håndbok N300, tidl. Hb 050) Enhet: Meter;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;navn;Gir navn tilknyttet høydebegrensning;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;merknad;Merknad som gjelder for den bestemte forekomsten uavhengig av tid;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;bredde;Angir minste bredde mellom høydemåling for venstre og høyre side. Enhet: Meter;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;hMinHøyreKant;Angir minste høyde for høydebegrensningens høyre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;hMinMidt;Angir minste høyde innenfor et 3-metersbelte vanligvis plassert i midten av høydebegrensningen. Enhet: Meter;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;hMinVenstreKant;Angir minste høyde for høydebegrensningens venstre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;målemetode;Angir målemetode som er brukt for å måle høyder;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;måledato;Angir dato når innmåling er gjort;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_5C15BA2D_5C5C_4ac7_86C5_85D1970FDA1C;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_7271EFE5_FB2F_41f5_945E_F33118D9D353;fartsgrenseVerdi;Fartsgrense Enhet: Kilometer/time;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_7271EFE5_FB2F_41f5_945E_F33118D9D353;vedtaksnummer;Angir vedtaksnummer;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_7271EFE5_FB2F_41f5_945E_F33118D9D353;gyldigFraDato;"Dato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble ""avduket"".";egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_7271EFE5_FB2F_41f5_945E_F33118D9D353;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_7271EFE5_FB2F_41f5_945E_F33118D9D353;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_7271EFE5_FB2F_41f5_945E_F33118D9D353;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;navn;Angir navn på vegstrekning (høyfjellsstrekning);egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;høyfjellsstrekning;Angir om denne vegstrekningen kan kategoriseres som høgfjellsstrekning eller ikke. Med høgfjellsstrekning menes: Veger ekstra utsatt for snø og vind. De behøver ikke ligge høyt over havet, men er over tregrensen.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;stedligBeredskap;Angir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;snødybde;Angir snødybde ved åpning av vegstrekningen. Gjelder høyfjellsstrekninger. Enhet: Centimeter;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;antallStengteDøgn;Angir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt. Enhet: Stykker;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;vinterstengt_FraDato;Angir dato (mmdd) for når vinterstengning starter et normalår.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;vinterstengt_TilDato;Angir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;nattestengt_FraDato;Angir dato (mmdd) for når nattestengning starter i et normalår.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;nattestengt_TilDato;Angir dato (mmdd) for når nattestengning avsluttes i et normalår.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;avgrensaVinterdriftFraDato;Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;avgrensaVinterdriftTilDato;Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET).;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;hovedproblem;Angir hva som er hovedproblem for værutsatt veg.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;gjentakelsesintervall;Angir hvor ofte dette problemet statistisk sett oppstår. Det defineres som at problemet har inntruffet ikke bare om vegen blir stengt, men også om det er behov for økt beredskap og enkelte restriksjoner som f.eks nedsatt hastighet, sperring av ett kjørefelt mm;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;terskelverdi;Beskriver hvor mye vær som tåles før problem oppstår. Kan f.eks være vindstyrke, vindretning, bølgehøyde, snømengde osv;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;kilde;Kilde;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks mer detaljer om problemene;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_889D272D_2FA4_40bf_BACD_03BC42319595;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_C79E5EC1_FE47_4a4b_A65A_406E48EF7EAD;vegklasse;Angir funksjonell vegklasse;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FunksjonellVegklasse EAID_C79E5EC1_FE47_4a4b_A65A_406E48EF7EAD;merknad;Permanent merknad til aktuell forekomst. Kan gi informasjoner som ikke er mulig å gi på annet vis.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FunksjonellVegklasse EAID_C79E5EC1_FE47_4a4b_A65A_406E48EF7EAD;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FunksjonellVegklasse EAID_C79E5EC1_FE47_4a4b_A65A_406E48EF7EAD;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FunksjonellVegklasse EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;varetransportHverdagULørdagPeriode1FraKl;Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, fra klokkeslett;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;varetransportHverdagULørdagPeriode1TilKl;Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, til klokkeslett;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;varetransportHverdagULørdagPeriode2FraKl;Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 2, fra klokkeslett;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;varetransportHverdagULørdagPeriode2TilKl;Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;varetransportLørdagPeriode1FraKl;Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett ;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;varetransportLørdagPeriode1TilKl;Varetransport lørdag periode 1, til klokkeslett;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;varetransportLørdagPeriode2FraKl;Varetransport lørdag periode 2, fra klokkeslett;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;varetransportLørdagPeriode2TilKl;Varetransport lørdag periode 2, til klokkeslett;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;kjøringTilEiendommeneTillatt;;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_CE9F8703_C0D2_4153_AB72_D06A969A523B;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;fartsgrenseVerdi;Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom Enhet: Kilometer/time;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;type;Angir hvilken type variabel fartsgrense det er;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;ukedag;Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;datoFra;Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder fra og med i et normalår.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;datoTil;Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder til og med i et normalår.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;klokkeslettFra;Angir tidspunkt (hhmm) på døgnet som variabel fartsgrense gjelder fra.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;klokkeslettTil;Angir tidspunkt på døgnet (hhmm) som variabel fartsgrense gjelder til;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;vedtaksnummer;Angir vedtaksnummer;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;gyldigFraDato;"Dato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble ""avduket"".";egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;merknad;Kan gi merknad i forhold til variabel fartsgrense. F.eks spesifikasjon av gyldighet, retningslinjer for nedsetting av fartsgrense etc;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_DA5D0106_30B9_4876_A907_B322DCC88B38;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_E7270195_5EFE_41e8_B5D9_7CFAD2061F74;trafikkreguleringer;Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Trafikkreguleringer EAID_E7270195_5EFE_41e8_B5D9_7CFAD2061F74;gjeldertidsrom;Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) trafikkreguleringen gjelder;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Trafikkreguleringer EAID_E7270195_5EFE_41e8_B5D9_7CFAD2061F74;merknad;Angir eventuelle unntak for tidspunkt, kjøretøytyper, mm;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Trafikkreguleringer EAID_E7270195_5EFE_41e8_B5D9_7CFAD2061F74;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Trafikkreguleringer EAID_E7270195_5EFE_41e8_B5D9_7CFAD2061F74;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Trafikkreguleringer EAID_ED28C23A_C679_4675_9DEA_C584D14DCDE3;typeJernbanekryssing;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Jernbanekryssing EAID_ED28C23A_C679_4675_9DEA_C584D14DCDE3;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Jernbanekryssing EAID_ED28C23A_C679_4675_9DEA_C584D14DCDE3;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Jernbanekryssing EAID_ED28C23A_C679_4675_9DEA_C584D14DCDE3;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Jernbanekryssing EAID_F48B8BF5_617E_444e_B388_0C68634D5D1D;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Beredskapsveg EAID_F48B8BF5_617E_444e_B388_0C68634D5D1D;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Beredskapsveg