Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_EEBFB0C1_04AF_4fe0_8627_B25B21812CBE;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk Betingelser;;diagram;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_8F5D9F98_F5ED_4926_9EE8_61B81A4B529F;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk Tillatte verdier;;diagram;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_AD557DE2_608B_4e9d_BCD5_1D6E707C1A7C;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk Assosiasjoner;;diagram;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_E433C1D4_317E_49a4_8858_12A91F5E8DB3;Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk;Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.;objekttype;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk EAID_FA261B3C_FC42_46a2_AE8E_789B95F3BB86;OppsettingsutstyrSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk;Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet;kodeliste;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk EAID_E433C1D4_317E_49a4_8858_12A91F5E8DB3;oppsettingsutstyr;Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet;egenskap;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk\Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk EAID_E433C1D4_317E_49a4_8858_12A91F5E8DB3;høyde;Høyde fra bakkenivå til nedre kant av skjerm Enhet: Meter;egenskap;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk\Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk EAID_E433C1D4_317E_49a4_8858_12A91F5E8DB3;oppsettingsår;Angir årstall vegobjektet ble satt opp;egenskap;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk\Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk EAID_E433C1D4_317E_49a4_8858_12A91F5E8DB3;posisjon;Punkt som representerer vegobjektet;egenskap;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk\Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk EAID_E433C1D4_317E_49a4_8858_12A91F5E8DB3;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk\Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk