Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_67C464B4_0D01_4384_8E61_C3B76BB1F421;Dyrebesetninger;;produktspesifikasjon;20151210;Erstattet;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger EAPK_082ECEA2_5DEF_46cc_A45A_6974FBB2901A;Dyrebesetninger;Datasettet omfatter aktive dyrehold med produksjonsdyr;produktspesifikasjon;20160810;Ukjent;Dyrebesetninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger EAPK_C89B3990_2A8D_488a_BD00_8BBEFF5314F8;Små vannverk;Datasettene omfatter offentlige eller private vannverk som forsyner under 50 personer. Dataeier: Mattilsynet Datasettet laget til formål for NGF-prosjektet Norsk versjon;produktspesifikasjon;20210701;Gyldig;SmåVannverk-20210601-utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Små vannverk