Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_3310B6D9_53E1_4625_962A_5398532F69E7;Antenne;Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.;pakke;2.10;Ukjent;Antenne;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Antenne EAPK_EBBA5D31_4ACE_4a78_B55B_B5B5EA6B72A1;Armeringsnett;Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc.;pakke;2.10;Ukjent;Armeringsnett;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Armeringsnett EAPK_4387467A_A5CE_4678_8F60_4FE8A61CA52E;Avrettingslag;Avrettingslag i overbygning;pakke;2.10;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag EAPK_14061EF4_C958_4a08_9E20_81ACD83D8584;Basseng/Magasin;Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.;pakke;2.10;Ukjent;Basseng/Magasin;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Basseng/Magasin EAPK_4B963EAB_8905_4ee3_ABA4_893C58048D9D;Belysningspunkt;Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.;pakke;2.10;Ukjent;Belysningspunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Belysningspunkt EAPK_EF877EB2_A64B_4b84_9C4A_4E734428A6E1;Bergsikring;Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.;pakke;2.10;Ukjent;Bergsikring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bergsikring EAPK_B86D2483_B4BE_4412_9B66_A9972D1F2904;Betongutstøping;Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing;pakke;2.10;Ukjent;Betongutstøping;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Betongutstøping EAPK_03AB0732_2F9C_40f5_B0F5_4BA6002F85C0;Blomsterbeplantning;Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.;pakke;2.10;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning EAPK_ECA0971B_4A74_4ce7_864D_D57622342B97;Bomstasjon;Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.;pakke;2.10;Ukjent;Bomstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bomstasjon EAPK_A5CB6565_726E_4bd0_90E8_EE42BEFCB894;Branndetektor;Utstyr til å registrere tilløp til brann;pakke;2.10;Ukjent;Branndetektor;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Branndetektor EAPK_BA4952AC_BF72_4381_B653_20A47364A778;Brannslokkingsanlegg;System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg;pakke;2.10;Ukjent;Brannslokkingsanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannslokkingsanlegg EAPK_8595BBB8_249F_4219_980E_333DC0D797D1;Brannslokningsapparat;Apparat for å slokke brann;pakke;2.10;Ukjent;Brannslokningsapparat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannslokningsapparat EAPK_613CF2A3_EC24_4702_8D6A_86195F8DF6A4;Brannvarslingsanlegg;System for automatisk varsling av brann.;pakke;2.10;Ukjent;Brannvarslingsanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannvarslingsanlegg EAPK_7E4E6FE9_041C_48c2_AAC1_610E70E17F0B;Breddeutvidelse, kryss;"Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også ""passeringslomme"".";pakke;2.10;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Breddeutvidelse, kryss EAPK_A891DF6F_FB52_4265_AFEE_6F5A0E933108;SOSI Fellesegenskaper;;pakke;2.10;Ukjent;SOSI Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\SOSI Fellesegenskaper EAPK_6D8DDAEF_CD09_442a_A623_E36A87897E25;Busker;Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.;pakke;2.10;Ukjent;Busker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Busker EAPK_F69FFD20_709C_467d_8F64_05676EAE1404;Bygning;Bygning i tilknytning til vegen;pakke;2.10;Ukjent;Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bygning EAPK_F1CFEF55_26BD_4561_BEA5_5BE8802A8620;Bærelag;Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).;pakke;2.10;Ukjent;Bærelag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bærelag EAPK_393A9460_B109_48ea_BBFD_D35F9C899DBC;Detektor, trafikk;En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant;pakke;2.10;Ukjent;Detektor, trafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Detektor, trafikk EAPK_AE3462AD_3A08_4ad1_9FE4_BF7C3D8C78D3;Elektrisk anlegg;Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.;pakke;2.10;Ukjent;Elektrisk anlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Elektrisk anlegg EAPK_0F8178FE_5093_4faa_A4AB_11DAB5E6FBEE;Elektrostatisk rensesløyfe;Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff);pakke;2.10;Ukjent;Elektrostatisk rensesløyfe;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Elektrostatisk rensesløyfe EAPK_18063377_B4ED_4aa0_95B1_BF6824BF6A0E;Evakueringslysstrekning;En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Evakueringslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt evakueringslysene som inngår hovedsakelig er av samme type. Det opprettes en forekomst for hver side av vegen.;pakke;2.10;Ukjent;Evakueringslysstrekning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Evakueringslysstrekning EAPK_CBEE6F57_A7EC_4132_8341_75F3CF9A19B8;Fanggjerde;Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred;pakke;2.10;Ukjent;Fanggjerde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fanggjerde EAPK_C3677898_921B_47e7_972D_8295D6DFE464;Fartsdemper;Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.;pakke;2.10;Ukjent;Fartsdemper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fartsdemper EAPK_6BDF457D_0BDF_4958_B771_6845450D7DA7;Ferist;Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka);pakke;2.10;Ukjent;Ferist;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ferist EAPK_EE72F53E_A2BA_41ab_966F_70CBE3B23156;Ferjeoppstillingsplass;Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.;pakke;2.10;Ukjent;Ferjeoppstillingsplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ferjeoppstillingsplass EAPK_7C5D3DFF_F831_492d_99BF_D378F665DF20;Fiberduk;Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).;pakke;2.10;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk EAPK_E310D57D_9AC5_4e2b_972C_5F85E86D9637;Fjellrom;Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.;pakke;2.10;Ukjent;Fjellrom;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fjellrom EAPK_B413AC45_AD0F_4871_B22F_D84C49A52FD4;Fordelingstavle;Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr;pakke;2.10;Ukjent;Fordelingstavle;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fordelingstavle EAPK_148AF7DA_6512_4d86_9A5C_E56C40A98792;Forsterkningslag;Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2);pakke;2.10;Ukjent;Forsterkningslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Forsterkningslag EAPK_38AFD8E5_FFE4_4f30_AC1C_9DAE5220777C;Fortau;Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1);pakke;2.10;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau EAPK_62792DD2_44DA_4088_8717_EA15BA9AEBAF;Fotocelle;Utstyr for å registrere bevegelse (uoff);pakke;2.10;Ukjent;Fotocelle;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fotocelle EAPK_CD51F9C7_76C5_4cfb_BA4C_70384BE1AB28;Frostsikringslag;Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning;pakke;2.10;Ukjent;Frostsikringslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Frostsikringslag EAPK_509A27BD_07A4_4b0b_A57D_7F3D57E3946D;Fylling;Skråflate som er del av begrensningen av et fyllingsvolum. I tillegg til ei eller to fyllinger (evt. en på hver side av vegen) begrenses fyllingsvolumet av vegens planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for fylling.;pakke;2.10;Ukjent;Fylling;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fylling EAPK_AA8FBDCD_C3E0_4504_87C0_728D46C2DA79;Gangfelt;Oppmerket felt for fotgjengere (1);pakke;2.10;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt EAPK_9FF17E13_D1E6_4d1b_BF7B_4B822D1686AE;Gassmåler;Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel;pakke;2.10;Ukjent;Gassmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gassmåler EAPK_77E7B7EE_32F8_4821_95F6_FFACCC260C5F;Gatevarme;Angir strekning med gatevarme;pakke;2.10;Ukjent;Gatevarme;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gatevarme EAPK_76420837_D322_4aa6_A54C_2D101D1DA8CB;Gjerde;Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr;pakke;2.10;Ukjent;Gjerde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerde EAPK_E42BF18E_8743_4b95_9624_8343EC986F6E;Gjerdeport;Passasje i gjerder eller skjermer;pakke;2.10;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport EAPK_F33BED43_8982_4a6e_8D38_113525E66058;Grasdekker;"Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som ""grasplen"" eller ""grasbakke"". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.";pakke;2.10;Ukjent;Grasdekker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Grasdekker EAPK_E0636F28_3BA1_4a92_818A_D9F00319C8E7;Grøft, åpen;"Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes ""kanal"". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.";pakke;2.10;Ukjent;Grøft, åpen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Grøft, åpen EAPK_1DA2F82B_A5EF_44bc_89B9_1123844DA7AC;Holdeplassutrustning;Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.;pakke;2.10;Ukjent;Holdeplassutrustning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Holdeplassutrustning EAPK_65018A2E_6F68_40d9_92C1_E5D170A55965;Hydrant;Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder;pakke;2.10;Ukjent;Hydrant;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Hydrant EAPK_C75C3211_9598_4c3c_BD4F_A3DC003F9EE9;Høydebegrensning;Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder;pakke;2.10;Ukjent;Høydebegrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydebegrensning EAPK_E0050811_96AA_4c8e_88CC_C9182BA76889;Høydehinder;Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.;pakke;2.10;Ukjent;Høydehinder;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydehinder EAPK_6972F2BE_DFC0_4365_AA1D_4D826D683055;Høydemåler;Utstyr for å måle høyde (uoff);pakke;2.10;Ukjent;Høydemåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydemåler EAPK_C8DCD2F9_9F05_43f6_A222_A78A7B9A70CA;Inspeksjonsluke;Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.;pakke;2.10;Ukjent;Inspeksjonsluke;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Inspeksjonsluke EAPK_8E02179D_AD38_47b9_9F8E_6F148E8D25DA;Kabel;Elektrisk eller optisk leder;pakke;2.10;Ukjent;Kabel;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabel EAPK_01E8C038_84A1_488b_80C2_FC570A800962;Kabelbru/stige;Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.;pakke;2.10;Ukjent;Kabelbru/stige;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabelbru/stige EAPK_0E2A9D98_DF1F_41e4_959D_243FD78EC466;Kabelgrøft;Lukka grøft med kabler og trekkerør;pakke;2.10;Ukjent;Kabelgrøft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabelgrøft EAPK_8430FBB2_0D4D_409c_9E4A_45ED7B3E0373;Kalksementpeler;Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.;pakke;2.10;Ukjent;Kalksementpeler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kalksementpeler EAPK_FF8BB39D_9868_4618_B5C8_6B89E38FD1F2;Kamera;Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning;pakke;2.10;Ukjent;Kamera;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kamera EAPK_44DE64BE_DAA2_4135_BD4E_091D648A71D6;Kantstein;Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1);pakke;2.10;Ukjent;Kantstein;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kantstein EAPK_DDA4FB30_E711_4efd_A80E_C86C9DC9C7B7;Kantstolper/Refleks;Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.;pakke;2.10;Ukjent;Kantstolper/Refleks;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kantstolper/Refleks EAPK_666E9933_5C32_4820_BF1A_B4B1FFE06382;Klimaanlegg;Anlegg (varmepumpe) for oppvarming og eller kjøling av ett eller flere rom. Benyttes i bygg eller i fjellrom.;pakke;2.10;Ukjent;Klimaanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Klimaanlegg EAPK_CFB8BEAB_8546_433c_9CF4_5E48EA1CACDB;Kondensmåler;Utstyr for å registrere kondens/fuktighet;pakke;2.10;Ukjent;Kondensmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kondensmåler EAPK_B10C547E_9805_4ade_ACD0_234B1724E64D;Kontroll-/veieplass;Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.;pakke;2.10;Ukjent;Kontroll-/veieplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kontroll-/veieplass EAPK_873257AD_3C76_4f36_B921_8BC3C241D3F2;Kum;Dreneringskonstruksjon;pakke;2.10;Ukjent;Kum;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kum EAPK_863242AE_9943_43e1_9B28_18523E8ABA54;Kunst/Utsmykking;Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm;pakke;2.10;Ukjent;Kunst/Utsmykking;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kunst/Utsmykking EAPK_7597834A_A412_41fd_9F97_4C25A33BC7CA;Ledelysstrekning, optisk;En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med evakueringslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.;pakke;2.10;Ukjent;Ledelysstrekning, optisk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ledelysstrekning, optisk EAPK_DE23774E_3336_4907_A374_BEF1F2A94B64;Lekeapparat;Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm;pakke;2.10;Ukjent;Lekeapparat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lekeapparat EAPK_A2412352_1CED_442e_94DB_E63F937BAA55;Leskur;Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.;pakke;2.10;Ukjent;Leskur;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Leskur EAPK_BE8DAFE0_B166_4761_88F7_8FECD92D13C8;Lukket rørgrøft;Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Grøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft;pakke;2.10;Ukjent;Lukket rørgrøft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lukket rørgrøft EAPK_FAB38995_3A9F_4337_B7C1_79F3D87E7931;Lysarmatur;Lyskilde med innfatning;pakke;2.10;Ukjent;Lysarmatur;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysarmatur EAPK_244A7403_FE2C_4db5_8F17_5B1B04262F1F;Lysmast;Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.;pakke;2.10;Ukjent;Lysmast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysmast EAPK_108236FB_16A9_4f33_BF28_BA16C5DDE14F;Lysmåler;Utstyr for å måle lys (uoff);pakke;2.10;Ukjent;Lysmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysmåler EAPK_7B08512C_BA2C_48c6_BEB8_D5C1BEB855B8;Membran;Tett duk f.eks brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.;pakke;2.10;Ukjent;Membran;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Membran EAPK_2F054633_DF2A_4ae2_8E27_1840B339D066;Mobiltelefonsamband;System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.10;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband EAPK_0C9DC8B9_1DEA_4b9b_B057_20F00D5E1D08;Måleutstyr, svevestøv;Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft;pakke;2.10;Ukjent;Måleutstyr, svevestøv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Måleutstyr, svevestøv EAPK_BA9459EC_BAF5_45a4_BF81_6CD246C5C279;Nedsenka kantstein;Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt;pakke;2.10;Ukjent;Nedsenka kantstein;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nedsenka kantstein EAPK_89DEAC28_4518_4195_B3E6_2BC8CD607A84;Nødstasjon;Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.;pakke;2.10;Ukjent;Nødstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødstasjon EAPK_7ECA1BE3_F1C5_4ea0_812F_3F4784674C90;Nødstrømsaggregat;Aggregat for å produsere elektrisk strøm;pakke;2.10;Ukjent;Nødstrømsaggregat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødstrømsaggregat EAPK_CE8AB6F0_EFB5_4454_937A_34E603A6E7B0;Nødtelefon;Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.;pakke;2.10;Ukjent;Nødtelefon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødtelefon EAPK_E038BF73_07D6_4aa8_91B3_1A760BA38B6E;Nødutgang;utgang som kan nyttes i nødstilfelle.;pakke;2.10;Ukjent;Nødutgang;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødutgang EAPK_4E41AACA_E1A7_4336_B129_8ABCD578256E;Overvannsrenne;Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft;pakke;2.10;Ukjent;Overvannsrenne;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Overvannsrenne EAPK_FDBB9D0E_E9E4_43c8_8065_6EA9464753DB;Parkeringsområde;Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1);pakke;2.10;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde EAPK_DFC19940_0CF7_4f76_9DD4_BB7252765965;Plastring/Erosjonssikring;Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.;pakke;2.10;Ukjent;Plastring/Erosjonssikring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Plastring/Erosjonssikring EAPK_71D3D04F_DBC5_4ef9_B425_16E48B2980BF;Port/Dør;Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.;pakke;2.10;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør EAPK_8BB124FE_E7C4_4596_B488_9756AB683462;Pumpe;Innretning for å pumpe vann.;pakke;2.10;Ukjent;Pumpe;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Pumpe EAPK_61E91B95_4348_4863_9DD9_F60B00D67978;Pumpestasjon;Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.;pakke;2.10;Ukjent;Pumpestasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Pumpestasjon EAPK_B66C2166_8E02_43b2_8A16_E2AD14B0C433;Radioanlegg;System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.10;Ukjent;Radioanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Radioanlegg EAPK_95CF4FD2_2AB5_4006_BB6B_B625000516B6;Rasteplass;Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).;pakke;2.10;Ukjent;Rasteplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rasteplass EAPK_945F920F_EE51_45d9_998C_8F533CC2E0D2;Referansestolpe;Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.;pakke;2.10;Ukjent;Referansestolpe;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Referansestolpe EAPK_980CE185_8227_405a_B360_7795760645A4;Rekkverk;En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231));pakke;2.10;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rekkverk EAPK_85618B3A_A6D8_4846_A773_6A21B5DD4CB8;Rekkverksende;En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101);pakke;2.10;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rekkverksende EAPK_9F43F66E_DF54_4392_A795_4D09AAD401BC;Renovasjon;Utstyr for søppelhåndtering;pakke;2.10;Ukjent;Renovasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Renovasjon EAPK_4EB2C873_D549_4e3d_97B0_7191510DDBDE;Rist;benyttes for å sikre grøfter etc.;pakke;2.10;Ukjent;Rist;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rist EAPK_E38770D4_5C67_44b1_9E20_1E7C53C75ACC;Rørledning;Rør som fører væske eller gass (uoff).;pakke;2.10;Ukjent;Rørledning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rørledning EAPK_8DD8978F_C624_4f5f_BB53_A7EF7B080F9A;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.;pakke;2.10;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk EAPK_FB046AEA_F609_412d_B7A9_0D2564899DAA;Sideareal tunnel;Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.;pakke;2.10;Ukjent;Sideareal tunnel;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sideareal tunnel EAPK_CB45101E_B25A_4a2b_8893_EC3F507C5C5F;Signalanlegg;System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.;pakke;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg EAPK_EAC0ECBD_75A2_4211_8DFC_7C211DFE8EC6;Signalhode;Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal;pakke;2.10;Ukjent;Signalhode;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalhode EAPK_164D2BD2_A571_4ac6_8DBC_78E598CA30A2;Signalpunkt;Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.;pakke;2.10;Ukjent;Signalpunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalpunkt EAPK_5A9D9A4C_674B_4f27_8C21_C260C191D208;Sikringsbolt;Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel;pakke;2.10;Ukjent;Sikringsbolt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sikringsbolt EAPK_715488A5_60F1_4632_83AC_816163213BC9;Siktmåler;Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel;pakke;2.10;Ukjent;Siktmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Siktmåler EAPK_556BA232_238A_40a2_8DC7_5A1F72590604;Skap, teknisk;Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr.;pakke;2.10;Ukjent;Skap, teknisk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skap, teknisk EAPK_A6DC8F9B_6527_4977_8F3E_BEB402B96696;Skiltplate;Plate med skiltmotiv.;pakke;2.10;Ukjent;Skiltplate;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltplate EAPK_52A58850_D4EF_4241_873C_8C18E339F817;Skiltportal;Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene;pakke;2.10;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal EAPK_E08638AC_C496_4675_91EE_BF55660394DC;Skiltpunkt;Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.;pakke;2.10;Ukjent;Skiltpunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltpunkt EAPK_C8E11713_8B36_4665_83FA_C0157761906E;Skjerm;En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse;pakke;2.10;Ukjent;Skjerm;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skjerm EAPK_24F0BA0C_9324_42f9_9A69_E84BCAC247E0;Skjæring;Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.;pakke;2.10;Ukjent;Skjæring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skjæring EAPK_1549FCBC_5481_4a6d_B56B_F5A97D5FCB63;Skred, varsling/overvåkning;Område som blir overvåket med hensyn på skred;pakke;2.10;Ukjent;Skred, varsling/overvåkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skred, varsling/overvåkning EAPK_1A6FBB10_727C_48a7_BB63_C5979954B1BB;Skredmagasin;Magasin for å fange opp skredmasser;pakke;2.10;Ukjent;Skredmagasin;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredmagasin EAPK_80FEDA1E_E236_4a6a_9327_31CFCB22C5F8;Skredoverbygg;Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100;pakke;2.10;Ukjent;Skredoverbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredoverbygg EAPK_B17AE4E3_11F8_4ea2_B612_964D58A6D123;Skredsikring, bremsekjegler;Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen;pakke;2.10;Ukjent;Skredsikring, bremsekjegler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredsikring, bremsekjegler EAPK_5655292F_23D8_4d13_96E7_4ABE69C0A487;Skredsikring, forbygning;Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne;pakke;2.10;Ukjent;Skredsikring, forbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredsikring, forbygning EAPK_E7B0992F_B7A0_46d1_8EB8_3CFB1BED4571;Skredutløsningstiltak;Installasjoner for kunstig utløsning som står i løsneområdene for skred;pakke;2.10;Ukjent;Skredutløsningstiltak;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredutløsningstiltak EAPK_ADCFBC16_EDE0_4704_9B62_E24BECBCD7BE;Snuplass;Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3);pakke;2.10;Ukjent;Snuplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Snuplass EAPK_2EDAC55E_1503_40c8_8295_86BEE7DAA7E7;Snøskjerm;Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø;pakke;2.10;Ukjent;Snøskjerm;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Snøskjerm EAPK_90216D05_846F_45ba_B4A2_449CC8A7BB3D;Stativ for turistinfo;Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.;pakke;2.10;Ukjent;Stativ for turistinfo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Stativ for turistinfo EAPK_49362652_78E6_42fd_A06F_D6F0BFCA4D6D;Stikkrenne/Kulvert;Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.;pakke;2.10;Ukjent;Stikkrenne/Kulvert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Stikkrenne/Kulvert EAPK_FF49EB2D_7204_45c9_B738_6B0072077AC1;Styreapparat;Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg.;pakke;2.10;Ukjent;Styreapparat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Styreapparat EAPK_32BCD9FD_B0D3_4b37_97FA_652642D4F993;Støtpute;En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.;pakke;2.10;Ukjent;Støtpute;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Støtpute EAPK_F2A6CF66_3C8B_4084_BC6D_6A5AC6E6FAD4;Støttemur;Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.;pakke;2.10;Ukjent;Støttemur;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Støttemur EAPK_7016674F_3F23_4cf6_B053_14012BB8958F;Sykkelparkering;Angir område tilrettelagt for sykkelparkering;pakke;2.10;Ukjent;Sykkelparkering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sykkelparkering EAPK_9DADC2F5_E610_4c53_918A_CDADD7790DFF;Taktile indikatorer;Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).;pakke;2.10;Ukjent;Taktile indikatorer;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Taktile indikatorer EAPK_B9DDFAC1_365B_47a0_92D2_0DDF3E4D0F37;Telefonsentral;System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.10;Ukjent;Telefonsentral;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Telefonsentral EAPK_947ECF23_58DC_49b4_BA0A_A2DFCE40A0C5;Temperaturmåler;Utstyr for å måle temperatur (uoff);pakke;2.10;Ukjent;Temperaturmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Temperaturmåler EAPK_151B6403_5F73_423c_A385_4F3E49635BE6;Tennpunkt;Utstyr for tenning av belysning;pakke;2.10;Ukjent;Tennpunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tennpunkt EAPK_910417B6_706B_4b7c_8A0A_B01E59842CDB;Toalettanlegg;Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.;pakke;2.10;Ukjent;Toalettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Toalettanlegg EAPK_3BE883C0_D220_42e8_82F5_14239E0ECB1F;Trafikkdeler;Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1);pakke;2.10;Ukjent;Trafikkdeler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkdeler EAPK_538D2AEF_965E_4f18_A1B2_EB129224BE3F;Trafikklomme;Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.;pakke;2.10;Ukjent;Trafikklomme;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikklomme EAPK_5B2C9D58_4514_4b62_8F98_021A0D4BC97E;Trafikkregistreringsstasjon;Angir punkt for registrering av trafikkdata;pakke;2.10;Ukjent;Trafikkregistreringsstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkregistreringsstasjon EAPK_70CB49FD_8D9C_412b_9A8A_639B526F4C86;Trafikkspeil;Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.;pakke;2.10;Ukjent;Trafikkspeil;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkspeil EAPK_17A0BC4A_17EA_4111_BC07_F14FE0126CC5;Trafikkøy;Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen;pakke;2.10;Ukjent;Trafikkøy;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkøy EAPK_01B9F9CE_7F25_4098_B394_6C28AC43167A;Trafo;Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet;pakke;2.10;Ukjent;Trafo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafo EAPK_0922E202_C420_4dc3_A2A1_5FE9E019E1F1;Trapp;Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal;pakke;2.10;Ukjent;Trapp;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trapp EAPK_3F041594_C9D7_45ab_B909_F8F4BEF578EC;Trekkekum;Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler;pakke;2.10;Ukjent;Trekkekum;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trekkekum EAPK_38676A19_5329_440a_8B78_2BD8FCFCB35A;Trekkerør/kanal;Rør eller kanal for trekking av kabel;pakke;2.10;Ukjent;Trekkerør/kanal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trekkerør/kanal EAPK_E519C9B6_56C8_422d_83D5_1E28E54E11FF;Trær;Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.;pakke;2.10;Ukjent;Trær;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trær EAPK_430543F7_E683_4ad3_B83B_D2F8210D260E;Tunnel;Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.;pakke;2.10;Ukjent;Tunnel;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnel EAPK_8CB9E391_B3FD_4a4e_B184_C2443B656DB0;Tunnelløp;Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.;pakke;2.10;Ukjent;Tunnelløp;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelløp EAPK_5A74B70E_8192_40e3_818D_2B8B7C26B20F;Tunnelløp uten trafikk;Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.;pakke;2.10;Ukjent;Tunnelløp uten trafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelløp uten trafikk EAPK_63B8462D_1EB9_4420_8C32_C94AFD9650D3;Tunnelport;Port som kan avstenge et tunnelløp;pakke;2.10;Ukjent;Tunnelport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelport EAPK_556CE42D_BA54_48ad_81CB_F27E225C000A;Tunnelportal;Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129));pakke;2.10;Ukjent;Tunnelportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelportal EAPK_4F9DDBF4_D604_4cec_8BA1_ED4687604972;Undergrunn;Angir hvilken undergrunn vegen hviler på;pakke;2.10;Ukjent;Undergrunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Undergrunn EAPK_695061E3_D7C7_4457_AAA3_290049C636EB;UPS;Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler;pakke;2.10;Ukjent;UPS;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\UPS EAPK_5DC6B178_E11D_416f_A673_56C92F09D71B;Utemøbler;Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.;pakke;2.10;Ukjent;Utemøbler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Utemøbler EAPK_524E4A2B_567E_4e61_8EBB_07698FCE5323;Vann- og frostsikring;Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.;pakke;2.10;Ukjent;Vann- og frostsikring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vann- og frostsikring EAPK_60B90410_863C_4283_948C_CC9E307CBE1A;Vannstandsmåler;Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff);pakke;2.10;Ukjent;Vannstandsmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vannstandsmåler EAPK_7C608D0C_277F_41f6_997B_52DC2F16ADB1;Variabelt skilt;Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.;pakke;2.10;Ukjent;Variabelt skilt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Variabelt skilt EAPK_6C8988DE_6D7A_4f6d_9C41_A666447ECC9B;Vegbom;Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.;pakke;2.10;Ukjent;Vegbom;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegbom EAPK_2933FF8D_E9BF_45db_B29B_CB1553F2C3C0;Vegdekke;Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1);pakke;2.10;Ukjent;Vegdekke;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegdekke EAPK_FED26A5D_D0E0_49db_8FFD_609A80CFDC07;Vegoppmerking, forsterket;Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet;pakke;2.10;Ukjent;Vegoppmerking, forsterket;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, forsterket EAPK_3E53B9D7_F2A4_4a3b_8DE9_8FC87062A38A;Vegoppmerking, langsgående;Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.;pakke;2.10;Ukjent;Vegoppmerking, langsgående;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, langsgående EAPK_87A64A73_FF0D_4811_8D86_C7E92F4CB2A9;Vegoppmerking, tverrgående;Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.;pakke;2.10;Ukjent;Vegoppmerking, tverrgående;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, tverrgående EAPK_1EDF8B82_6407_4721_9C66_5FF698D66531;Ventilasjonsanlegg;Anlegg for å ventilere f.eks tunneler;pakke;2.10;Ukjent;Ventilasjonsanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ventilasjonsanlegg EAPK_341E9AF7_6B2C_4cd2_8F3E_ED33A4798111;Vifte/Ventilator;Vifte for å ventilere tunneler;pakke;2.10;Ukjent;Vifte/Ventilator;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vifte/Ventilator EAPK_EAD00824_D6F7_4b93_8608_6B4DB3179FC5;Vindmåler;Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning;pakke;2.10;Ukjent;Vindmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vindmåler EAPK_084975F4_3047_433b_AF7C_6A45DC803AD6;Voll;Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag;pakke;2.10;Ukjent;Voll;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Voll EAPK_55FAEB30_D7E0_481a_AD8E_C389B7D18572;Værstasjon;Målestasjon som har instrument for å måle værdata som temperatur, luftfuktighet, med mer;pakke;2.10;Ukjent;Værstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Værstasjon EAID_E44CB98D_BF9A_407b_91E8_0563787EE6F8;Hovedskjema;;diagram;2.10;Ukjent;Ferdigvegsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata