Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_99907E1C_2D87_46ef_B425_026718866BEA;Militær informasjon;;diagram;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5 EAID_674DF701_BA93_4dda_941B_468DF16841BF;MilitærtØvelsesområdegrense;grense for område benyttet av forsvaret til øvelser -- Definition -- boundary for area used by the armed forces for exercises;objekttype;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Militær informasjon EAID_CC986216_4C42_452f_AD61_1F4AA73D9374;MilitærtØvelsesområde;område benyttet av Forsvaret til øvelser Merknad: Tilsvarer MIPARE i S-57 -- Definition -- area used by the armed forces for exercises Note: Corresponds to MIPARE in S-57;objekttype;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Militær informasjon EAID_4993A12D_1846_4793_841E_6FAC5483619D;MilitærØvelsetype;angivelse av hva slags øvelse som kan foregå Merknad: Tilsvarer CATMPA i S-57 -- Definition - - the category of the military practice area. Note: S-57 CATMPA;kodeliste;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Militær informasjon EAID_674DF701_BA93_4dda_941B_468DF16841BF;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Militær informasjon\MilitærtØvelsesområdegrense EAID_CC986216_4C42_452f_AD61_1F4AA73D9374;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Militær informasjon\MilitærtØvelsesområde EAID_CC986216_4C42_452f_AD61_1F4AA73D9374;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Militær informasjon\MilitærtØvelsesområde EAID_CC986216_4C42_452f_AD61_1F4AA73D9374;militærØvelsetype;angivelse av hva slags øvelse som kan foregå Merknad: Tilsvarer MIPARE i S-57 -- Definition -- the category of the military practice area. Note: S-57 CATMPA ;egenskap;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Militær informasjon\MilitærtØvelsesområde EAID_CC986216_4C42_452f_AD61_1F4AA73D9374;sjørestriksjon;begrensninger for ferdsel eller bruk av sjøområde Merknad: Tilsvarer RESTRN i S-57 -- Definition -- limitations on traffic or use of maritime areas. Note: S-57 RESTRN ;egenskap;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Militær informasjon\MilitærtØvelsesområde EAID_CC986216_4C42_452f_AD61_1F4AA73D9374;sjøstatus;angivelse av status Merknad: tilsvarer S-57 STATUS -- Definition -- the status of the object used for maritime objects. Note: S-57 STATUS ;egenskap;4.5;Utkast;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Militær informasjon\MilitærtØvelsesområde