Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_41C04598_F133_440b_AE88_FF752C6AF88C;Basseng/Magasin Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_855A1DBE_0012_4fb9_A0EA_276C09B067CA;Basseng/Magasin Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_759FDC2D_1AF2_48c6_A7D6_EB53F9CE6C00;Basseng/Magasin Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;BassengMagasin;Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.;objekttype;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_13C554AD_F6D3_498f_A73D_ED3E6DFFC4AC;BruksområdeBassengMagasin;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;kodeliste;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_17071FEE_B147_41e4_A8EF_6C0DF0348FB1;Oljeutskilling;Basseng har system for utskilling av olje.;kodeliste;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_33ED5659_3422_41ac_9087_0A028093CE2C;HovedForbasseng;Angir bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng;kodeliste;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_5261E57C_0C57_4b85_A157_185EEC117735;Utløpsløsning;;kodeliste;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_6730201B_7908_4fa3_99E4_14E7DD4EEB7E;Slukkevann;Angir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med evt. brann. Mest relevant i tunnel;kodeliste;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_7DF3FB12_F290_430e_9A2A_BC546D9334FF;VedlikeholdsansvarligBassengMagasin;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_AEFEC796_3D67_4c6d_8ADD_BC5C23850CE8;EierBassengMagasin;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_CFC30877_888B_4342_BA2A_4ECEB3BE93F4;Filtermasser;Angir om det er stedlige eller tilførte filtermasser;kodeliste;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_DC256588_90F1_4e5e_880E_E9A4B64EA6F5;Innløpsløsning;;kodeliste;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_E50D8C17_7723_486d_A9E7_4F04FDDB78CC;Bunn;Angir hvilken type bunn det er i bassenget;kodeliste;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;hovedForbasseng;Angir bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;bunn;Angir hvilken type bunn det er i bassenget;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;areal;Angir arealet av vegobjektet Enhet: Kvadratmeter;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;innløpsløsning;;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;utløpsløsning;;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;volum;Angir volum av vann/væske ved fullt basseng Enhet: Kubikkmeter;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;vanndybde_Normal;Angir dybde ved normal vannstand Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;dybdeTilOverløp;Angir dybde til overløp Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;filtermasser;Angir om det er stedlige eller tilførte filtermasser;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;slukkevann;Angir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med evt. brann. Mest relevant i tunnel;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;oljeutskilling;Basseng har system for utskilling av olje.;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;driftsmerking;Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;SCADA_Merking;Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. ;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;arkivreferanse;Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin