Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_819CF05D_90A8_4d33_B5C4_D55A665A57F6;Svalbardplan 4.5;formålet med denne spesifikasjon er å gi detaljert informasjon om hvordan digitale planer på Svalbard skal utveksles, forvaltes og benyttes digitalt. Spesifikasjon for Svalbard-plan knytter seg til arealplaner utarbeidet i henhold til svalbardmiljøloven i planområdene som er definert i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard av 28. juni 2002 nr. 650 § 1. Planområdene er knyttet til de seks bosettingene eller gruveområdene: · Longyearbyen · Svea · Ny-Ålesund · Barentsburg · Pyamiden · Colesbukta;fagområdestandard;4.5;Gyldig;Svalbardplan 4.5;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5 EAPK_2CBD703C_39CE_4911_9DB3_0258DA68C111;Svalbardplan 4.6 Foreslått;formålet med denne spesifikasjon er å gi detaljert informasjon om hvordan digitale planer på Svalbard skal utveksles, forvaltes og benyttes digitalt. Spesifikasjon for Svalbard-plan knytter seg til arealplaner utarbeidet i henhold til svalbardmiljøloven i planområdene som er definert i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard av 28. juni 2002 nr. 650 § 1. Planområdene er knyttet til de seks bosettingene eller gruveområdene: · Longyearbyen · Svea · Ny-Ålesund · Barentsburg · Pyamiden · Colesbukta;fagområdestandard;4.6;Utkast;Svalbardplan 4.6 Foreslått;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått