Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_5A309A1C_B73C_4d7d_9F32_8CF6CBC043CC;Bergsikring Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAID_9735B2F6_72B9_43c3_8291_5441A8C8D76D;Bergsikring Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAID_2507BF82_935D_4d76_8B68_400BF1281464;Bergsikring Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;Bergsikring;Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.;objekttype;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAID_06479BCD_2745_4b2f_91AB_966DBD403A81;TypeBergsikring;Angir hvilken type vegobjektet er av;kodeliste;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAID_7A463FB2_614B_4705_A041_07CF2A8B97AF;VedlikeholdsansvarligBergsikring;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;kodeliste;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAID_8AC13C4C_A2E6_46b0_BB34_1F0C12720A85;PlasseringBergsikring;Angir sikringsfeltets plassering.;kodeliste;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAID_C7C524AE_AC71_4b20_85F9_9F6E39787501;TypeSprøytbetong;Angir hvilken type sprøytbetong som er benyttet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAID_CCAFEB2D_C759_4787_8D09_07FCF4CDBEC2;EierBergsikring;Angir hvem som er eier av vegobjektet;kodeliste;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAID_EB1C3287_572A_4fc6_90BF_BD38DD97A349;Adkomst;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;kodeliste;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;areal; Angir areal av sikringsfeltet. Enhet: Kvadratmeter;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;antallBolterAnker;Angir hvor mange bolter og/eller anker som er brukt i sikringsområde Enhet: Stykker;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;lengde;Angir total lengde av sikringsfelt Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;typeSprøytbetong;Angir hvilken type sprøytbetong som er benyttet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;høydeOverVeg;Angir største høyde til overkant av bergsikring. Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;tykkelseSprøytbetong;Angir tykkelse av sprøytbetong Enhet: Centimeter;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;plassering;Angir sikringsfeltets plassering.;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;wiredimensjon;Angir dimensjon for sikringswire Enhet: Millimeter;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;adkomst;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring