Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_B7682019_2E96_4c80_98E4_D1EC27A8A24F;Forurensning-4.0;spesifikasjonen omfatter beskrivelser som er egnet som grunnlag for kartframstilling av data om forurensningskilder og miljøtilstand. Kapittelet er foreløpig ikke dekkende for hele fagområdet, men omfatter en del viktige datasett som grunnforurensning, utslipp fra industri, avløpsanlegg og støy;fagområdestandard;4.0;Gyldig;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0 EAPK_563B9FD8_FF75_469a_B1E7_26D90AB19588;Forurensning-4.5;;pakke;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5 EAID_F54DF40D_1A9D_4cb6_BACA_A7BB2D037951;Forurensning - avhengigheter;;diagram;;;Forurensning;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning