Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_860D73EF_1FE8_478d_94E5_094480E943C0;Dokumentasjon Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon EAID_323747C8_854F_48fa_9702_7D4FA92DC950;Dokumentasjon Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon EAID_F1D8B1A4_B806_4f12_9B04_9E1D8C95DC9D;Dokumentasjon Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;Dokumentasjon;Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm;objekttype;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon EAID_12212E55_DA46_4bce_AB04_AFD4DE7007B9;TypeDokumentasjon;Angir hvilken type dokumentasjon det er tale om;kodeliste;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;dato;Angir dato. Mest aktuelt i forbindelse med bilder. Dato da bildet ble tatt.;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;type;Angir hvilken type dokumentasjon det er tale om;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;vedlegg;Selve dokumentet som det refereres til. Kan være bilde, tekst, video osv.;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;mikrobilde;Mikrobilde. Samme bilde som fullskalabilde, men i mindre format. Krever lite lagringsplass;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;filnavn;Angir filnavn til bilde/dokument;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;hyperlink;Hyperlink (URL) til angitt dokument.;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;tekst;Gir forklarende tekst til f.eks bilde, tegning, mm;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;ansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for dokumentasjonen.;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;arkiveringskode;Angir arkivkode for dokumentasjon som ligger i manuelle arkiv.;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;merknad;Gir tilleggsinformasjon om Dokumentasjon;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon