Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_6B97C39E_07A8_4825_AEC5_547022C44248;Avrettingslag Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag EAID_963740C3_884C_4c83_A167_ABBBBF71A5A0;Avrettingslag Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag EAID_179BECFC_30FF_4a5f_B942_9966BC5119B4;Avrettingslag Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;Avrettingslag;Avrettingslag i overbygning;objekttype;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;materialtype;Angir hvilken materialtype som er benyttet;egenskap;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;steinstørrelse;Angir hvilken steinstørrelse som er benyttet (fra-til);egenskap;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag