Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_01025470_DCBE_486c_B523_8D28664F3EB8;Rekkverk;;diagram;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverkFagmodellRekkverk EAID_3D4E8C43_71F1_43f6_A51E_BAD421C19AD3;Skinne;;objekttype;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_823A79EF_DF44_49db_A0B7_A77FD99E71A4;Betong;;objekttype;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_9AEC280C_3A54_4d7e_9A68_0A6A4408B4F3;Stolpe;;objekttype;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_B8479D29_BE7C_4a23_A4EE_10EF9D319F1A;RekkverkElement;;objekttype;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_C71F6737_B565_4b12_912F_9B0A068526A0;Overgang;;objekttype;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_EFDA769B_C22C_4eab_8847_0711C3133D53;Haandlist;;objekttype;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_0C1F1222_5E17_4ee6_BCD2_6704D0778B49;PlasseringPaaBru;Angir hvor på brua rekkverket er plassert;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_10939093_3E52_4796_BFB1_D19893EEA3E8;Skinneutrustning;Angir skinneutrustning for rekkverket.;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_27A56C73_07BF_4e0e_BBCB_895C109FDB71;Stolpeavstand;Angir normal avstand mellom stolper;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_5305A679_AD59_4da7_A658_8C4E73A3D55B;Bruksomraade;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har, hva det skjermer mot.;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_5DF5C30F_F58E_4631_9A3F_C00EB9B431F1;Rekkverkstype;Angir hvilken type rekkverk det er tale om;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_A07C44F5_81ED_4b36_B8CE_F938AB88381C;McSkinne;;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_A47FAB54_3ABC_4f95_BCD9_3363FE9EA065;ProduktnavnTypegodkjenning;Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverk godkjent av Statens vegvesen.Jfr: http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master.;kodeliste;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_3D4E8C43_71F1_43f6_A51E_BAD421C19AD3;skinneutrustning;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk\Skinne EAID_3D4E8C43_71F1_43f6_A51E_BAD421C19AD3;mcSkinne;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk\Skinne EAID_B8479D29_BE7C_4a23_A4EE_10EF9D319F1A;produktnavnTypegodkjenning;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk\RekkverkElement EAID_B8479D29_BE7C_4a23_A4EE_10EF9D319F1A;etableringsår;;egenskap;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk\RekkverkElement