Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_733D2633_189B_47dd_A375_83FA73829F86;Gjerdeport Tillatte verdier;;diagram;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_C2B9E326_9CF8_4b62_8C58_7085FAB978E4;Gjerdeport Assosiasjoner;;diagram;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_10299388_B4DA_4eec_922B_45DAE1A7FE6F;Gjerdeport Betingelser;;diagram;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_21A0105C_D6FE_4dd3_A3FB_FA67C3616A78;Gjerdeport;Passasje i gjerder eller skjermer;objekttype;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport EAID_656C3250_FA1E_474f_8875_A9861EEB75B1;Materiale;Angir materiale;kodeliste;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport EAID_B36E26D4_EC3B_4aef_B486_4F3629328985;NormalStilling;Angir hva som er normal stilling for dør;kodeliste;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport EAID_21A0105C_D6FE_4dd3_A3FB_FA67C3616A78;materiale;Angir materiale;egenskap;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport\Gjerdeport EAID_21A0105C_D6FE_4dd3_A3FB_FA67C3616A78;bredde; Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter;egenskap;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport\Gjerdeport EAID_21A0105C_D6FE_4dd3_A3FB_FA67C3616A78;høyde;Angir egenhøyde av vegobjektet Enhet: Meter;egenskap;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport\Gjerdeport EAID_21A0105C_D6FE_4dd3_A3FB_FA67C3616A78;normalStilling;Angir hva som er normal stilling for dør;egenskap;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport\Gjerdeport EAID_21A0105C_D6FE_4dd3_A3FB_FA67C3616A78;byggeår;Angir byggeår for vegobjektet;egenskap;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport\Gjerdeport EAID_21A0105C_D6FE_4dd3_A3FB_FA67C3616A78;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport\Gjerdeport EAID_21A0105C_D6FE_4dd3_A3FB_FA67C3616A78;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport\Gjerdeport