Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_317BFBBD_648E_43d7_96FA_BE77CA37D935;SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper;abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper EAID_5008593E_7F1B_47c4_99EC_9BFF473AB599;Nettverkselement;Abstrakt objekttype som representerer et element i et nettverk, med generelle egenskaper som muliggjør lineære referanser til elementene, Realisering av INSPIRE Network:NetworkElement og ISO19148 LR_Feature.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper EAID_55FBEA62_F796_44f3_A8CE_6B3228280CCE;SOSI_Fellesegenskaper5.0_veglenke;abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper EAID_61904D29_D418_4b49_994B_8A0198A074B8;GeneralisertLenke;Abstrakt, generalisert objekttype for nettverkslenker Realisering av INSPIRE Network:GeneralisedLink ;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper EAID_9DF4184C_DE3A_4a77_A30E_0CB0BF9420D3;Lenke;Abstrakt objekttype for nettverkslenker, med mulighet for å angi posisjon i en sekvens av lenker. Merknad: Lenkens posisjon i et nettverk og skalering av lengde i forhold til geometrilengde kan angis på flere alternative måter:   Realisering av INSPIRE Network:Link.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper EAID_A4E96DC4_AB6C_477b_8660_7551EA3C4331;SOSI_Objekt5.0_veglenke;abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper EAID_5A45140E_F202_4118_8B25_A83745B99EF7;Lenkesekvensreferanse;referanse til sekvenser av lenker.;datatype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper EAID_317BFBBD_648E_43d7_96FA_BE77CA37D935;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper EAID_317BFBBD_648E_43d7_96FA_BE77CA37D935;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper EAID_5008593E_7F1B_47c4_99EC_9BFF473AB599;standardLRM;"Standard metode som brukes for å angi lineære referanser til nettverkselementet Merknad: Kan overstyres for den enkelte posisjonsangivelse. ISO19148: LR_ILinearElement ::defaultLRM() : LR_LinearReferencingMethod";egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\Nettverkselement EAID_55FBEA62_F796_44f3_A8CE_6B3228280CCE;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Fellesegenskaper5.0_veglenke EAID_55FBEA62_F796_44f3_A8CE_6B3228280CCE;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Fellesegenskaper5.0_veglenke EAID_5A45140E_F202_4118_8B25_A83745B99EF7;identifikasjon;identifikasjon på ordna samling med retta lenker som utgjør lenkesekvensen;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\Lenkesekvensreferanse EAID_5A45140E_F202_4118_8B25_A83745B99EF7;startposisjon;"startposisjon for lenken i et lineært referansesystem ISO19148: LR_ILinearElement :: startValue(LRM : LinearReferencingMethod) : Measure ";egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\Lenkesekvensreferanse EAID_5A45140E_F202_4118_8B25_A83745B99EF7;sluttposisjon;"sluttposisjon for lenken i et lineært referansesystem ISO19148: Finnes ikke ";egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\Lenkesekvensreferanse EAID_9DF4184C_DE3A_4a77_A30E_0CB0BF9420D3;lenkesekvens;unik identifikasjon av lenkesekvens;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\Lenke EAID_A4E96DC4_AB6C_477b_8660_7551EA3C4331;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt5.0_veglenke EAID_A4E96DC4_AB6C_477b_8660_7551EA3C4331;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt5.0_veglenke EAID_A4E96DC4_AB6C_477b_8660_7551EA3C4331;kommunenummer;Kommunenummer.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt5.0_veglenke EAID_A4E96DC4_AB6C_477b_8660_7551EA3C4331;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt5.0_veglenke EAID_A4E96DC4_AB6C_477b_8660_7551EA3C4331;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Fellesegenskaper\SOSI_Objekt5.0_veglenke